Přechod pro chodce k zastávce Tylova
proveditelný
Adam Kolek
640 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Královo Pole
2 měsíce
350 líbí se mi
416 kladných hlasů

Vybudování přechodu a odsazení zábradlí na zastávce od chodníku zajistí obyvatelům důstojnější a bezpečnější přístup k MHD. V současné situaci je většina obyvatelů nucena přebíhat přes dvouproudovou silnici.

Chtěl bych alespoň trochu přispět ke zlepšení života v této městské části. Je absurdní nechat maminky s kočárky a vozíčkáře přejíždět přes dvouproudovou silnici k této \"bezbariérové zastávce\".

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Lepší infrastruktura a dostupnost.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Vybavení a materiál (zábradlí apod.) 1 130 000 130 000
Stavební práce - úprava povrchů 1 370 000 370 000
Projektová dokumentace 1 50 000 50 000
údržba 3 30 000 90 000
Cena celkem: 640 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor dopravy proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor zdraví Při případné realizaci projektu je potřeba respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. proveditelný
MČ Brno-Královo Pole proveditelný