Senzorický park BRNO
neproveditelný
Kateřina Kelarová
2 857 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - střed
12 měsíců
438 líbí se mi

Cílem našeho projektu je vybudovat první interaktivní smyslový park pro veřejnost v Brně..
Projekt svým umístěním zároveň řeší stávající neutěšenou situaci v rozlehlém vnitrobloku ulic Botanická, Dřevařská, Bayerova a Kotlářská.

Popis: Projekt Senzorický park BRNO je lokalizován do vnitrobloku ulic Botanická, Dřevařská, Bayerova a Kotlářská ( katastrální území Veveří, pozemek parcelní číslo 1589/1, výměra 3997m2, způsob využití : Zeleň, vlastník Statutární město Brno).
Současný stav parku je žalostný, i když do něj Město Brno před několika lety investovalo finanční prostředky na vybudování malého oploceného dětského hřiště s herními prvky. V současné době je park využíván spíše skupinami občanů bez přístřeší. Jde o zapadlou část Brna, která nemá své stálé návštěvníky a ani nepatří mezi oblíbená místa, kde by chtěl někdo trávit volný čas. Přicházíme s myšlenkou vybudovat v parku interaktivní smyslové bludiště, které by nabídlo, jak dospělým tak dětem novou zajímavou formu poznávání světa, přírody a věcí kolem nás skrze všechny naše smysly. Interaktivní smyslový park by nabízel oproti tradičním smyslovým zahradám nejen podněty ze světa rostlin. Hmatem, čichem, chutí, zrakem i sluchem by návštěvníci na různých stanovištích v rámci bludiště v parku rozpoznávali, poslouchali, viděli, cítili a chutnali nejrůznější zvuky, vůně, předměty, materiály, věci, plodiny i rostliny. Park by měl mít nejen odpočinkový, ale i vzdělávací charakter a každého návštěvníka by měl inspirovat a zasáhnout uvědoměním si hlubších souvislostí mezi vztahy v přírodě. Park by sloužil jako vzdělávací a relaxační centrum pro mnoho okolních škol a školek (Antonínská, Botanická, Lidická, Kotlářská, Úvoz atd.). Park by také mohl nabídnout vzdělávací program pro rozvoj orientace v prostoru. Návštěvníci pomocí navigačního systému hledají ukryté poklady v podobě smyslových kešek.(geocaching). Park nabízí i vyžití pro občany s pejsky. Dnes trávíme mnoho času v uzavřených prostorách. Park je ideální místo, kde mohou obyvatele Brna přirozeně zlepšovat fyzickou kondici, myšlení i duševní energii. Senzorické prvky zlepšují paměť, rozvijí kognitivní schopnosti, jazykové dovednosti a socializaci všech generací. Celý projekt bude koncipován tak, aby nedocházelo ke vzniku hluchých míst, kde by se mohli zdržovat lidé bez přístřeší.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt má za cíl využít prostor parku k zábavě, vzdělávání, terapii a radosti. V dnešní době trávíme mnohem více času v uzavřených prostorách. Park je ideální místo, kde mohou obyvatele Brna přirozenou cestou zlepšovat fyzickou kondici, myšlení i duševní energii. Senzorické prvky zlepšují paměť, rozvijí kognitivní schopnosti, jazykové dovednosti a socializaci všech generací návštěvníků. Sekundárním cílem revitalizace parku je vytvoření otevřeného a bezpečného prostředí evropského charakteru.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
vyřízení stavebního povolení 1 80 000 80 000
terénní úpravy 1 300 000 300 000
zakoupení senzorických prvků 20 50 000 1 000 000
instalace senzorických prvků 20 15 000 300 000
vypracování doprovodných textů 1 25 000 25 000
výroba a osazení informačního systému 1 100 000 100 000
grafické práce, banery, web, informační systém 1 30 000 30 000
propagace parku za 3 roky 1 100 000 100 000
koncepce výukového programu 1 35 000 35 000
vybudování hlavních komunikací (chodníky a stezky) 1 300 000 300 000
Projektová dokumentace 1 227 000 227 000
údržba parku, opravy senzorických prvků 3 120 000 360 000
Cena celkem: 2 857 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. Cena je závislá na použitém materiálu výplně. proveditelný
Majetkový odbor Pozemek město nabylo s omezením jeho využití pro veřejnost bez možnosti komerčního využití. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Podle územního plánu je tento vnitroblok plochou městské zeleně ostatní, která zahrnuje i parkově upravená veřejná prostranství. Projekt je tedy přípustný. proveditelný
MČ Brno-střed neproveditelný