Nový park pro Sadovou - Královo pole
v realizaci
Tomáš Dupal
2 555 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Královo Pole
2019
375 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
2165 kladných hlasů
Kancelář participace

Vybudování odpočinkové zóny - parku, lanového a motorického hřiště na části pozemku města Brna v katastrálním území Sadová, p.č. 102/1..

V současné době je v oblasti Sadová pár menších dětských hřišť, ale žádný park nebo sportoviště. Po dokončení výstavby pojme oblast Sadová cca 4500 obyvatel. Proto je důležité vytvořit v oblasti dětská hřiště, sportovní hřiště a parky s kapacitou odpovídající počtu obyvatel.

Vytvořme na části výše zmíněného pozemku města Brna prostor, kde bude možné zajít s dětmi, potkávat se s přáteli, sportovat a relaxovat.

Nový park pro Sadovou bude představovat místo, kde najdou vyžití děti, rodiče i prarodiče.

Děti a mládež se mohou zabavit v lanovém parku, všechny věkové kategorií mohou protáhnout svá těla a procvičit motorické schopnosti v motorickém parku, nebo si jen sednout na lavičku a relaxovat..

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vytvoříme veřejný prostor pro aktivní odpočinek. Místo kde se budou bavit, relaxovat a cvičit děti, dospělí i senioři.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
únor 2020 Probíhá diskuse s navrhovatelem o podobě parku, a to nejen o celkové koncepci, ale také o mobiliáři a herních prvcích.
duben 2020 Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele parku.
červen 2020 Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel.
červenec 2020 Se zhotovitelem byla podepsána smlouva.
srpen 2020 Zhotoviteli bylo předáno staveniště.
říjen 2020 Od listopadu začnou práce. Začne se s prosekáním menší náletové zeleně a úpravou terénu.
leden 2021 Zhotovitel vyčkává na povolení ke kácení, jakmile ho obdrží, budou zahájeny práce.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti