Nový park pro Sadovou - Královo pole
proveditelný
Tomáš Dupal
2 555 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Královo Pole
6 měsíců
375 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
876 kladných hlasů

Vybudování odpočinkové zóny - parku, lanového a motorického hřiště na části pozemku města Brna v katastrálním území Sadová, p.č. 102/1..

V současné době je v oblasti Sadová pár menších dětských hřišť, ale žádný park nebo sportoviště. Po dokončení výstavby pojme oblast Sadová cca 4500 obyvatel. Proto je důležité vytvořit v oblasti dětská hřiště, sportovní hřiště a parky s kapacitou odpovídající počtu obyvatel.

Vytvořme na části výše zmíněného pozemku města Brna prostor, kde bude možné zajít s dětmi, potkávat se s přáteli, sportovat a relaxovat.

Nový park pro Sadovou bude představovat místo, kde najdou vyžití děti, rodiče i prarodiče.

Děti a mládež se mohou zabavit v lanovém parku, všechny věkové kategorií mohou protáhnout svá těla a procvičit motorické schopnosti v motorickém parku, nebo si jen sednout na lavičku a relaxovat..

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vytvoříme veřejný prostor pro aktivní odpočinek. Místo kde se budou bavit, relaxovat a cvičit děti, dospělí i senioři.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Motorický park 1 600 000 600 000
Park - zeleň a terénní úpravy 1 500 000 500 000
Lanové hřiště 1 500 000 500 000
workoutové hřiště 1 300 000 300 000
mobiliář 1 150 000 150 000
Projektová dokumentace 1 205 000 205 000
Údržba 3 100 000 300 000
Cena celkem: 2 555 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor investiční Návrh projektu musí, co do rozsahu, respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje proveditelný
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou PŘÍRODA VE MĚSTĚ, ZDRAVÍ LIDÉ VE ZDRAVÉM MĚSTĚ a SPORTOVNÍ MĚSTO. proveditelný
MČ Brno-Královo Pole proveditelný