Jedlý Park, Líšeň
podpořen podpisovým archem
Lukáš Sejkora
2 999 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Líšen
8 měsíců
276 líbí se mi

2 hektary křovisek plných odpadků uprostřed sídliště v Brně-Líšni chceme přeměnit na Jedlý Park, kde porostou ovocné stromy, keře a bylinky. Lavičky ve stínu ořešáků, komunitní kompostér a záhonky, dětské hřiště, bosá stezka, jezírko a ohniště.

Z nepřístupného pozemku se spoustou odpadků v blízkosti základní školy Masarova se stane zelená oáza aktivního odpočinku uprostřed sídliště v Brně-Líšni. Senioři s pejsky, školáci i maminky s dětmi budou moci využívat různé prvky individuální i komunitní rekreace uprostřed zeleně, namísto rozpálených asfaltových a betonových ploch mezi paneláky.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Z nepřístupného pozemku se spoustou odpadků v blízkosti základní školy se stane zelená oáza aktivního odpočinku uprostřed sídliště v Brně-Líšni. Pozemek se již začal zpřístupňovat veřejnosti od roku 2014, ucelené realizaci ale bránila parcela 4422/265, která nebyla v majetku města Brna - tato parcela je nyní součástí směny pozemků (odsouhlasená majetkovým odborem i městskou částí Brno-Líšeň) a čeká se pouze na administrativní dokončení celého procesu.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Prokácení náletových dřevin 1 100 000 100 000
Hlavní okružní cesta a vedlejší pěšiny 1 2 000 000 2 000 000
Pískoviště a herní prvky 1 90 000 90 000
Lavičky 10 15 000 150 000
Jezírko 1 20 000 20 000
Ohniště 1 7 000 7 000
Výsadba ovocných dřevin 60 1 500 90 000
Bosá hmatová stezka 1 160 000 160 000
Projektová dokumentace 1 142 000 142 000
Údržba zeleně 3 80 000 240 000
Cena celkem: 2 999 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Pozemky, na kterých je projekt navrhován, náleží dle územního plánu do návrhové plochy ostatní městské zeleně, která parkově upravená veřejná prostranství zahrnuje. proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. V oblasti se nachází inženýrské sítě - nutno prověřit jejich případnou ochranu. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
MČ Brno-Líšeň posouzení probíhá