Obnovení stezky podél části Pisárecké
realizován mimo paro
Tereza Gimunová
1 175 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Kohoutovice
2 měsíce
406 líbí se mi

Propojení lesoparku pod hotelem Myslivna s parkem u Anthroposu s návazností na cyklostezku podél Svratky.

V současné době existuje kolem silnice Pisárecká pouze vyšlapaný “přírodní chodníček”, podle počasí blátivá strouha. Při nepříznivém počasí je po stezce projet např. s kočárkem nemožné. Současně existuje vedle zarostlá stezka pro diváky z dob původní trasy Masarykova okruhu.
Vytvoření zpevněného chodníku v místě původní stezky umožní bezpečně cyklistům i pěším se přesunout od Anthroposu a cyklostezky kolem Svratky apod. k lesní cestě k hotelu Myslivna (Brněnská lesnická naučná stezka) a dále pokračovat např. do Kohoutovic a na Kamenný vrch. Součástí projektu by bylo i vyčištění již stávajícího podchodu..
Projekt umožní zejména rodinám s dětmi bezpečně se přesunout přes ulici Pisáreckou mezi dvěma rekreačními areály. Projekt usnadní i trénink cyklistům a běžcům v této lokalitě.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: cyklisté, pěší turisté, rodiny s dětmi

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti