Obnovení stezky podél části Pisárecké
neproveditelný
Tereza Gimunová
1 175 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Kohoutovice
2 měsíce
406 líbí se mi

Propojení lesoparku pod hotelem Myslivna s parkem u Anthroposu s návazností na cyklostezku podél Svratky.

V současné době existuje kolem silnice Pisárecká pouze vyšlapaný “přírodní chodníček”, podle počasí blátivá strouha. Při nepříznivém počasí je po stezce projet např. s kočárkem nemožné. Současně existuje vedle zarostlá stezka pro diváky z dob původní trasy Masarykova okruhu.
Vytvoření zpevněného chodníku v místě původní stezky umožní bezpečně cyklistům i pěším se přesunout od Anthroposu a cyklostezky kolem Svratky apod. k lesní cestě k hotelu Myslivna (Brněnská lesnická naučná stezka) a dále pokračovat např. do Kohoutovic a na Kamenný vrch. Součástí projektu by bylo i vyčištění již stávajícího podchodu..
Projekt umožní zejména rodinám s dětmi bezpečně se přesunout přes ulici Pisáreckou mezi dvěma rekreačními areály. Projekt usnadní i trénink cyklistům a běžcům v této lokalitě.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: cyklisté, pěší turisté, rodiny s dětmi

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
vlastní realizace stezky (délka 120 m) 1 1 000 000 1 000 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 100 000 100 000
údržba stezky 3 25 000 75 000
Cena celkem: 1 175 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor dopravy proveditelný
Majetkový odbor V současné době neproveditelný - podstatná část stezky vede po pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města. Po převodu vlastnického páva k těmto pozemkům proveditelný. neproveditelný
Odbor investiční Inženýrské sítě , které vedou pod plánovanou stezkou je potřeba dle požadavků správců sítě ochránit. proveditelný