Omezení rychlosti tramvají v ranních a nočních hodinách
nezískal podporu

Chtěl bych, aby město pomohlo zlepšit kvalitu života lidem, žijícím podél tramvajové tratě.

Navrhuji snížit maximální povolenou rychlost tramvají v brzkých ranních a pozdních nočních hodinách, a tím snížit hluk a vibrace v době, kdy si obyvatelé přilehlých domů chtějí užívat zaslouženého odpočinku.

První fází projektu by bylo měření hluku od projíždějících tramvají. Měření bych uskutečnil za provozu při součinnosti s DPMB, aby se daly naměřit hodnoty hluku projíždějící tramvaje při různých rychlostech.

Pokud by se prokázalo, že snížení maximální rychlosti např. o 10 - 15 km/h by pomohlo významně redukovat hluk a vibrace od projíždějící tramvaje,


Veřejný přínos projektu: Zlepšení kvality života pro tisíce lidí, žijících v okolí tramvajové tratě, kteří jsou brzy ráno probouzení hlukem projíždějící tramvaje. Uskutečnit se může kdykoliv po domluvě zastupitelů městské části s DPMB.

Navrhovatel:
Jan Mališ
Název:
Omezení rychlosti tramvají v ranních a nočních hodinách
Lokalita:
Brno - Židenice
Rozpočet:
105 000 Kč
Tématická oblast:
Zdraví, Doprava
Délka realizace:
1 měsíc
Počet líbí se mi:
58
Status:
nezískal podporu
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Měření hluku 1 50 000 50 000
Dopravní značení 1 50 000 50 000
Projektová dokumentace 1 5 000 5 000
3 0 0
Cena celkem: 105 000 Kč