Brněnské cyklotrasy
nevítězný
Ondrej Šedo
740 000 Kč (navržený)
Doprava
BRNO
2019
332 líbí se mi
1632 kladných hlasů

Cílem projektu je zmapování cyklistických tras pro různé typy jízdních kol. Rozšíří se tak možnosti pohybu cyklistů po Brně a zlepší se jejich oddělení od automobilové dopravy.

Většina cyklistů nutně nepotřebuje pro své přesuny po městě cyklostezky z asfaltu. S ohledem na převážně využívané typy jízdních kol (horská, treková) si cyklista vystačí s cestami, které často ani nemusejí být zpevněné. Podstatné je, aby byly sjízdné bez nutnosti sesedání, aby odněkud někam vedly a aby vedly po úsecích, po kterých smí cyklista. Každý cyklista využívá několik „svojich\" spojek, jejichž objevování je však spojeno s častým vynášením kola do schodů či návraty od zamčených bran. Pokud by informace o spolehlivě sjízdných trasách byly shromážděny v jedné mapě dostupné na internetu, výrazně by to zpestřilo možnosti pohybu cyklistů po městě - dojíždějících denně za prací a za studiem, či těch rekreačních. Mnozí by pak k přesunům mezi městskými částmi nemuseli využívat silničních komunikací, čímž by zvýšili svoji bezpečnost, a na druhou stranu i přispěli k plynulosti automobilového provozu.
V první fázi projektu bude vytvořena mapa komunikační sítě, v níž budou vyznačeny úseky, kde je jízda cyklistů legální. Týmem pověřených 5-10 mapovačů (např. členů vybraných cyklistických klubů), kteří si rozdělí území města, bude prozkoumána a posouzena sjízdnost tras. Trasy, které projedou, se budou automaticky zanášet do mobilní aplikace. Po zveřejnění této mapy pak budou moci sami občané přispívat svými tipy na trasy, které by bylo vhodné do mapy doplnit či upravit. Tyto úpravy mapy pak bude mít na starosti kurátor/správce dat (zpracovatel), který bude připomínkami cyklistů upravovat tyto úseky a zajišťovat údržbu a aktuálnost dat.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Naplnění projektu povede k rozšíření možností cyklistické dopravy na území Brna bez výrazných investic. Vedle zpestření možností sportovního vyžití obyvatel města či zvýšení bezpečnosti jejich pohybu mezi městskými částmi na kole zaznamená díky přesunu cyklistů mimo silnice určitou úlevu i automobilová doprava.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Vývoj aplikace 1 250 000 250 000
Odměny pro mapovače tras - prvotní mapování 5 10 000 50 000
Marketingová propagace aplikace 1 100 000 100 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 40 000 40 000
Údržba a zpracování dat, půlroční aktualizace tras 3 100 000 300 000
Cena celkem: 740 000 Kč

Posouzení proveditelnosti