Bílé střechy chladí Brno:pilotní projekt
proveditelný
Michal Polanský
2 992 100 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
3 měsíce
347 líbí se mi
900 kladných hlasů

Bílé střechy jsou asi nejlevnější cestou, jak ochladit rozpálené letní Brno. Vždyť každý metr černé plochy během roku zahřeje okolí asi jako spálení dvou metráků uhlí!
Projekt zrekonstruuje 6300m2 střech a zajistí studii přínosů. A to už se počítá!

Když se slunce v létě opře do černých střech a chodníků, jejich teplota vzroste i na 70°C. Lidé v podkroví se snaží zachytit každý vánek a ti na chodnících se schovávají ve stínu a touží raději sedět někde v chládku. Pojďme to změnit pomocí bílých ploch!

Podpořme tento pilotní projekt, který má inspirovat naše zastupitele, firmy a občany k využívání bílých střech, ale i chodníků, fasád, atd.. Cenově vyjdou nastejno a mohou nám všem výrazně zpříjemnit léto.
Odráží spoustu sluneční energie a snižují náklady na klimatizaci, která vlastně vyrábí další teplo. Rozdíl v teplotě mezi bílou a černou střechou je dobře vidět v galerii na fotografiích z leteckého snímování Brna. (http://gis6.brno.cz/mapa/teplotni-mapa/). Předělat tyto střechy na bílé navíc prodlouží jejich životnost o mnoho let.

Po konzultaci se starostou Řečkovic byly vytipovány budovy ZŠ Horácké náměstí, MŠ Škrétova a MŠ Měřičkova. Další navržené budovy se bohužel do rozpočtu nevešly.

Součástí projektu by bylo i vyhodnocení přínosů a doporučení do budoucna, dostupné na stránkách města. V ideálním případě by toto mohlo být zohledněno pří rekonstrukcích městských staveb a při nové výstavbě, jako třeba hal v průmyslových parcích.

Pro zajímavost....
Zelené a bílé plochy jsou oproti černým v létě chladnější až o 40°C. Odráží mnohem více slunečního světla, které se tak nepřemění na teplo. Ty bílé mají odrazivost až 90% a nevyžadují vyšší nosnost.
Zelené zase zadržují vodu a okolí ochlazují jejím odpařováním. Vyžadují však větší nosnost střechy, zavlažování během sucha a jsou finančně náročnější.

Bílé a zelené střechy jsou dnes velmi žádané a v některých zemích i povinné, protože snižují efekt městských tepelných ostrovů, které při vlnách veder mají na svědomí i lidské životy. Zároveň je to cesta, jak město může přispět k celosvětové snaze o zastavení nárůstu globálních teplot, kde by stačilo do vesmíru odrazit navíc pouhé 1% dopadajícího slunečního záření.
Každý příspěvek se počítá!

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Cílem projektu je mimo jiné snížení efektu městských tepelných ostrovů. Doufám, že projekt inspiruje také jednotlivce a firmy a přispěje tak k příjemnějším podmínkám v celém našem městě.
Zároveň je to také cesta, jak bojovat proti globálnímu oteplování, protože Země se otepluje kvůli asi 1% rozdílu mezi pohlcenou a vyzářenou sluneční energií. Každá světlá plocha tak má velký význam.
Světlejší a chladnější krajina pak také umožní návrat vody, která nám v posledních letech citelně chybí.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Očištění a pokládka bílé hydroizolační fólie (za m^2) 6300 380 2 394 000
Další přípravné a dokončovací práce (za hodinu) 50 500 25 000
Další materiál a doprava 1 150 000 150 000
Cedule vysvětlující smysl a přínos projektu 3 4 000 12 000
Studie pro vyčíslení přínosů 1 30 000 30 000
Projektová dokumentace 1 261 100 261 100
Údržba 3 40 000 120 000
Cena celkem: 2 992 100 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor implementace evropských fondů U vytipovaných objektů nebudou v době předpokládané realizace komplikace ve vazbě na dodržení závazku udržitelnosti vyplývajícího z podmínek poskytnuté dotace z evropských fondů. proveditelný
Odbor životního prostředí Město Brno podporuje realizaci extenzivních zelených střech, které pomáhají hospodařit se srážkovou vodou. Zadržená voda je pomalu spotřebována pro lokální ochlazení blízkého okolí stavby a současně zlepšuje mikroklima. proveditelný
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora proveditelný