Brno na suchu ?
nevítězný
zdeněk herblich
2 999 900 Kč (navržený)
Zdraví
BRNO
2019
93 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
717 kladných hlasů

S měnícími se vlivy našeho prostředí, není jisté zda současný způsob hospodaření s vodou bude v budoucnu udržitelný. Máme nějaký plán jak si s tímto vývojem poradit ?Projektová studie by měla poukázat, na slabá místa současného systému a nebezečí..

V současné době, kdy ubývá vody a jsou dlouhá suchá období, je důležitější, víc, než, kdy před tím, dívat se do budoucnosti, Kapacity zdrojů pitné vody pro Brno, se neustále zmenšují a navíc jsou reálně ohrožovány nevhodnou zemědělskou činností (hnojením a chemickými postřiky) v okolí prameniště podzemní vody v Březové nad Svitavou. Není proto jisté, zda bude tato voda i za 5 či 10 let k dispozici? A v jaké kvalitě?
Vyvstává mnoho dalších otázek, na které by občan města Brna měl mít možnost získat odpověď:
Má Brno ještě jiné zdroje vody ?
Je kvalita potrubí a jeho odolnost vůči únikům vody dostatečná ?
A jak vlastně pitnou vodu využíváme ? Kolik ji kdo spotřebuje a na co ? Musíme s ní opravdu zalévat zahrady?
A co dešťová voda ? Je to správně , že ji většina odteče do kanálu ? Nedala by se využít právě na zalévání ?
Další otázkou je zda si čistírna odpadních vod v Brně dokáže poradit se vším znečištěním , které produkujeme . Umí si poradit s pesticidy , zbytky léčiv a hormonů , s mikroplasty ? Vrací se do řeky opravdu vyčištěná voda?
Pokud se má něco změnit , kolik nás to bude stát peněz ?
Obecně je otázkou zda má občan města Brna dostatek informací , aby si uvědomil naléhavost situace.
Mají tyto informace kompetentní úřady a instituce? Jakou mají možnost situaci ovlivnit ? Existuje nějaký plán hospodaření s vodou pro město Brno ?
. Vítězství projektu Lepší voda pro Brno ukázal, že chceme mít dobrou a kvalitní vodu. V současné době probíhají jednání, jak naplnit zadání tohoto projektu a využit relativně malou částku peněz v oblasti hospodaření s vodou co nejlépe. Během jednání se zástupci magistrátu města Brna a Brněnskými vodárnami se ukázalo, že budoucích výzev je celá řada a bude potřeba daleko více peněz k dosažení dílčího zlepšení, podpořte prosím znovu další komplexně zaměřený projekt za trvale udržitelnou kvalitu vody pro Brno.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Cílovou skupinou projektové studie jsou všichni obyvatelé Brna, Cílem je, zajistit aby kvalita vody a její množství, bylo pro Brno adekvátní i v budoucnu, což se pravděpodobně neobejde bez legislativních změn. Celkové budoucí hospodaření s vodou v Brně by mělo být podchyceno ve strategickém  dokumentu, ze kterého vyplyne kterým směrem se vydat při řešení jednotlivých oblastí vodního hospodářství.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
provedení studie 1 300 900 300 900
informační kampan 1 200 000 200 000
Projektová dokumentace 1 99 000 99 000
provádění studie 3 800 000 2 400 000
Cena celkem: 2 999 900 Kč

Posouzení proveditelnosti