Vyhlídkový parčík a posezení Horská
neproveditelný
Jakub Sobocik
1 070 700 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Žabovřesky
5 měsíců
95 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)

Jedná se o revitalizaci a kultivaci pozemku, který sousedí s vodárenským objektem na ul. Horská poblíž Palackého vrchu v Žabovřeských. Na místě je velmi krásný výhled na město a bylo by zde vhodné zřídit vyhlídku a posezení k veřejnému užívání.

V současné době zůstává pozemek nevyužit, ač po ulici se běžně prochází mnoho výletníků a běžců, kteří dojdou na konec ulice a najdou zátaras, kde je pouze na levé straně malý neoznačený průchod na pozemek.

Záměrem je odstranění změti přeštíhlených náletových dřevin, instalace posezení (lavičky či alternativní posezení z položených kmenů apod.) a stolku, vybudování menší rozhledny či spíše vyvýšeného posedu, který bude mít přiměřenou výšku těsně nad sousední vodárenský objekt a nenaruší tak krajinný ráz, a to buď po vykácení invazivních trnovníků akátů (dřevo by mohlo sloužit jako materiál pro rozhledničku/vyvýšený posed) anebo vytvořením posedu v jejich korunách. Plánovaná je i výsadba keřů s drobným ovocem na okraji pozemku (např. rybízy, angrešty, maliníky, ostružiníky, rakytníky, vinná réva...) které by svým vzrůstem nebránily výhledu a které by tvořily zelenou stěnu a plot vůči sousedním parcelám a u kterých by byly umístěny cedulky s druhovými jmény (ekologická výchova) a alternativně také několik zakrslých ovocných stromků (např. jabloněk - původních odrůd) na vhodných stanovištích, které by nebránily ve výhledu. Byly by aplikovány zásady ekologického zemědělství. U vchodu by byla umístěna informační cedule, další cedule by mohly být uvnitř parčíku, tyto by popisovaly vysazené dřeviny a popř. viditelné dominanty panoramatu. Hlavním cílem ekologické výchovy by bylo seznámení dětí a dorostu (ale i dospělých) s historickou rolí a tradicí ovocnářství na Moravě a na Brněnsku, na informačních tabulích by bylo popsáno jak se stromky sází, jak se o ně pečuje, jak se šlechtí nové druhy a zejména role včel a jiného hmyzu jako opylovačů a upozornění na masivní vymírání hmyzu jako takového a upozornění na škody, které způsobuje chemizace v zemědělství. V rámci projektové přípravy by se řešilo umístění včelího úlu, hmyzího hotelu a tůňky k zachycení dešťové vody. Pozemek by byl ohrazen jednoduchým laťkovým plotem, aby plocha byla oddělena od sousedních pozemků.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Parčík, posezení i rozhledna budou veřejně přístupné pro výletníky na Palackého vrch i pro obyvatele z širšího okolí. Lze využít jako místo setkávání, místo navazování sousedských vztahů i k ekologické výchově (informační cedule o vysazených ovocných dřevinách).

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Lavička či posezení 3 20 000 60 000
Instalace mobiliáře 1 13 000 13 000
Příprava místa 1 150 000 150 000
Informační cedule 3 3 000 9 000
Rozhledna z akátového dřeva včetně výstavby 1 150 000 150 000
Laťkové oplocení 1 50 000 50 000
Revitalizace plochy, probírka, výsadba dřevin 1 300 000 300 000
Ekologická výchova 1 50 000 50 000
Dřevěný stolek 1 15 000 15 000
Hmyzí hotel 1 20 000 20 000
Tůňka z dešťovky 1 20 000 20 000
Projektová dokumentace 1 83 700 83 700
Sečení trávy 2x ročně, zálivka výsadeb 3 50 000 150 000
Cena celkem: 1 070 700 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Objekty zeleně a veřejná prostranství jsou obecně přípustné ve všech funkčních plochách. proveditelný
MČ Brno-Žabovřesky neproveditelný