Hravé vzdělávání v MHD

PROVEDITELNÝ

Tento projekt byl posouzen jako proveditelný. Můžete pro něj hlasovat v listopadovém finále.

Rád bych vytvořil velký počet kvízových otázek s variantami odpovědí a,b,c,d. Náhodně vybraná otázka by se promítla na obrazovce v MHD s krátkou pauzou k zamyšlení a následně by se promítla správná odpověď doplněná případně krátkým ilustračním obrázkem, či videem. Otázek by postupně mohlo vznikat nekonečné množství na základě dalších podnětů od cestujících. Čas v MHD by tak byl zajímavý pro děti i dospělé.


Veřejný přínos projektu: Zábavné vzdělávání v MHD je určeno všem cestujícím v prostředcích městské dopravy. Jedinou podmínkou je, že jde o vozidla, která jsou vybavena obrazovkami k přehrávání obsahu. Přínos vidím v tom, že i když budou otázky směřovány spíše na děti, vzdělávat se budou i dospělí, kteří spoustu věcí ze školních let již zapomněli. Navíc tak lze místo sledování reklam smysluplně strávit čas v MHD a při cestování s dětmi bude k dispozici i společná zábava.

Navrhovatel:
Michal Ondráček
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Hravé vzdělávání v MHD
Lokalita:
BRNO
Rozpočet:
505 000 Kč
Tématická oblast:
Děti, Zábava, Doprava, Vzdělání
Délka realizace:
4 měsíce
Počet líbí se mi:
1485
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Odbor městské informatiky
Odbor dopravy
útvar MMB pro oblast Smart City

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Vytvoření databáze otázek (prvních 1000) 1 100 000 100 000
Propojení do systému DPMB 1 20 000 20 000
Vytvoření webu MHD Kvíz 1 20 000 20 000
Platba za vysílací čas 1 50 000 50 000
Vytvoření matrice na otázky (pro zjednodušení tvorby dalších otázek) 1 20 000 20 000
Rezerva na realizaci 1 250 000 250 000
Údržba webu 1 30 000 30 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 15 000 15 000
0 3 0 0
Cena celkem: 505 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor městské informatiky proveditelný
Odbor dopravy Náklady na 1 spot jsou 2000 Kč, při vyšším množství obvykle množstevní sleva. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A VZDĚLÁVÁNÍ, Účinná politika města v oblasti rozvoje lidských zdrojů proveditelný