Hravé vzdělávání v MHD
proveditelný

Rád bych vytvořil velký počet kvízových otázek s variantami odpovědí a,b,c,d. Náhodně vybraná otázka by se promítla na obrazovce v MHD s krátkou pauzou k zamyšlení a následně by se promítla správná odpověď doplněná případně krátkým ilustračním obrázkem, či videem. Otázek by postupně mohlo vznikat nekonečné množství na základě dalších podnětů od cestujících. Čas v MHD by tak byl zajímavý pro děti i dospělé.


Veřejný přínos projektu: Zábavné vzdělávání v MHD je určeno všem cestujícím v prostředcích městské dopravy. Jedinou podmínkou je, že jde o vozidla, která jsou vybavena obrazovkami k přehrávání obsahu. Přínos vidím v tom, že i když budou otázky směřovány spíše na děti, vzdělávat se budou i dospělí, kteří spoustu věcí ze školních let již zapomněli. Navíc tak lze místo sledování reklam smysluplně strávit čas v MHD a při cestování s dětmi bude k dispozici i společná zábava.

Navrhovatel:
Michal Ondráček
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Hravé vzdělávání v MHD
Lokalita:
BRNO
Rozpočet:
505 000 Kč
Tématická oblast:
Děti, Zábava, Doprava, Vzdělání
Délka realizace:
4 měsíce
Počet líbí se mi:
1485
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Odbor městské informatiky
Odbor dopravy
útvar MMB pro oblast Smart City

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Vytvoření databáze otázek (prvních 1000) 1 100 000 100 000
Propojení do systému DPMB 1 20 000 20 000
Vytvoření webu MHD Kvíz 1 20 000 20 000
Platba za vysílací čas 1 50 000 50 000
Vytvoření matrice na otázky (pro zjednodušení tvorby dalších otázek) 1 20 000 20 000
Rezerva na realizaci 1 250 000 250 000
Údržba webu 1 30 000 30 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 15 000 15 000
0 3 0 0
Cena celkem: 505 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor městské informatiky proveditelný
Odbor dopravy Náklady na 1 spot jsou 2000 Kč, při vyšším množství obvykle množstevní sleva. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A VZDĚLÁVÁNÍ, Účinná politika města v oblasti rozvoje lidských zdrojů proveditelný