Osvětlení a vybudování chodníku
neproveditelný
Jan Pavlík
2 670 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - jih
3 měsíce
528 líbí se mi

Vybudování chodníku a osvětlení na ulici Moravanská (Brno-JIH).

Vybudováním chodníku a osvětlení na ulici Moravanská se zvýší bezpečí stovek chodců, kteří touto ulicí denně prochází do přilehlé zahrádkářské kolonie a v současné době oblasti aktivněji osidlované mladými rodinami a do několika továren a podniků služeb nacházejících se na této ulici (JULI, Gumex, Stavtrans, Stavoprojekta, Bobrava, Zeta atd.).
Vybudování by se týkalo zřízení chodníku osvětleného lampami veřejného osvětlení a jeho údržby.
Současný stav, kdy chodci chodí po rozbahněné krajnici, na niž často najíždějí auta a již blokují odstavené kaminony, je z hlediska bezpečnosti neudržitelný. Díky tomuto projektu se zvýší nejen bezpečnost chodců, ale i pohodlí řidičů, kteří budou vědět, že chodce neohrožují svou potenciální únavou a nepozorností před či po práci. ;-)

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Pro chodce pohybující se po ulici Moravanská - zvýšení jejich bezpečnosti a pohodlí při dopravě domů, na zahradu či do zaměstnání.
Pro řidiče projíždějící toutéž ulicí - snížení potenciálního rizika ublížení na zdraví chodců procházejících po krajnici.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Lampa veřejného osvětlení 20 50 000 1 000 000
Vybudování chodníku s kabeláží 1 1 160 000 1 160 000
Projektová dokumentace 1 360 000 360 000
údržba chodníku a osvětlení 3 50 000 150 000
Cena celkem: 2 670 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor dopravy proveditelný
Odbor investiční Projekt zasahuje do investičního záměru MÚK Moravanská, nutno koordinovat. proveditelný
MČ Brno-jih neproveditelný