Parkour pro Bohunice
proveditelný
Kateřina Fialová
2 155 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Bohunice
3 měsíce
329 líbí se mi

Záměrem projektu je vybudovat jednoduché, veřejně přístupné parkourové hřiště vhodné pro začínající až po zkušené sportovce. Při stavbě bude využito přírodních materiálů, zejména dřevo, kámen i kov, se snahou vytvořit jednoduché, efektivní prvky.

Parkour (někdy též Le Parkour a také jako zkratka PK) neboli l’art du déplacement (umění pohybu/umění přemístění) je disciplína francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z místa na místo (a také umět se dostat zpět) bezpečně, plynule a účinně (efektivně) za použití vlastního těla a to prostřednictvím přemetů, salt vzduchem, skoků apod. Pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí – od větví přes kameny a skály až po zábradlí a betonové zdi – a může být provozován jak ve městě, tak na venkově.
Každá překážka, se kterou se při parkouru setkáme, představuje unikátní výzvu k překonání efektivním způsobem, v závislosti na stavbě těla, rychlosti, úhlu náběhu, tvaru překážky apod. Parkour se zabývá tréninkem těla a mysli za účelem zlepšení schopnosti reagovat na překážku technikou, která funguje mnohdy technikou nepopsanou, která ani popsat nepotřebuje. V mnoha případech závisí efektivita na rychlém přesouvání těžiště a využití pohybové energie k rychlému provedení \\\"nemožných\\\" nebo velmi náročných tělesných pohybů.
Lidé věnující se parkouru obvykle utratí za parkour jen málo peněz a obvykle trénují v jednoduchém, lehkém, sportovním oblečení.
V české republice se začal parkour rozvíjet od roku 2003.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Volně přístupné sportoviště pro všechny věkové skupiny sloužící pro rekreační sport. Budoucí umístění hřiště využívá travnatou plochu v blízkosti sportovního areálu v Bohunicích s cílem rozšířit nabídku sportovního vyžití pro sportující veřejnost.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Hřiště 1 1 500 000 1 500 000
Terénní úpravy včetně přístupu 1 350 000 350 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 185 000 185 000
Údržba a opravy 3 40 000 120 000
Cena celkem: 2 155 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o zvláštní plochu pro rekreaci, je tedy pro tento účel využití vhodná. proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor implementace evropských fondů V místě se realizoval projekt podpořený z evropských fondů. Umístění hřiště nesmí narušit výsadbu a síť cest financovaných z evropských fondů. proveditelný
MČ Brno-Bohunice proveditelný