Pojízdné schody v podchodu u nádraží
v realizaci
Pavel Šubrt
2 980 000 Kč (navržený)
Senioři
Brno - střed
2019
138 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
1722 kladných hlasů
Kancelář participace

Pojízdné schody na nástupiště z podchodu na Hlavním nádražím Nám, co se hůř pohybujeme, by to velmi ulehčilo dostupnost MHD.

Dostupnost MHD z podchodu je velmi problematická. Z podchodu se na prostřední nástupiště je možný pouze po schodišti, které má 32 schodů, což je pro mnoho lidí s omezenými možnostmi pohybu velký problém. Schodiště je dostatečně široké pro umístění pojízdných schodů, Vhodně by to doplnilo schodu u hlavní budovy a k OD Letmo

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Ulehčení pohybu seniorům a osobám s omezenou možností pohybu

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
únor 2020 Spolu se správcem podchodu, tedy s Brněnskými komunikacemi, a.s. proběhla schůzka, kde upozornili na trafostanici umístěnou přímo pod schodištěm, která musí být zachována a neporušená při následné rekonstrukci. Další schůzka proběhne přímo na místě schodiště.
březen 2020 Správce podchodu - Brněnské komunikace, a.s. poskytly zaměření skutečného stavu schodiště v podchodu, které poslouží ke specifikaci požadavků na realizační společnost.
duben 2020 Vyskytl se problém se založením schodů. Probíhají konzultace o nejvhodnějším řešení (jde o zásah do izolačních vrstev podchodu).
červen 2020 Probíhají schůzky s Brněnskými komunikacemi, které mají v plánu rekonstrukci celého podchodu, proto by bylo vhodné projekt zakomponovat do projektu kompletní rekonstrukce.
září 2020 Vedení města Brna odmítlo projekt zapojit do kompletní rekonstrukce podchodu, proto bude realizován z úrovně KPAR.
říjen 2020 Připravují se podklady pro výběrové řízení.
leden 2021 Do prvního výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Bude proveden průzkum trhu.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti