Rekonstrukce náměstí Rosického
proveditelný
Martina Mikulincová
2 500 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Žabovřesky
6 měsíců
66 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
337 kladných hlasů

Důležitá křižovatka uzlové místo styku městské třídy - ulice Horovy a ulice Štursovy s venkovským charakterem zástavby, Ulice Královopolské, Stránského a Sochorovy je dle studie a generelu MČ Brno Žabovřesky předurčena k revitalizaci a dořešení.

Náměstí ,tento veřejný prostor , připomíná náměstí pouze názvem , nikoliv svým vzhledem a tak je na čase ,aby bylo dle generelu městské části Brno Žabovřesky a výstižnosti pojmu náměstí dořešeno. To vše na základě rozdělení dle základních typů veřejných prostranství a charakteru urbanistického prostředí spolu s příklady kvalitních řešení z jiných měst, dle principů a pravidel, která by měla být při navrhování dodržena. Cílem projektu je zlepšení vzhledu náměstí a jeho revitalizace dle generelu MČ Brno-Žabovřesky.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: POTENCIÁL
 bezpečné a důstojné podmínky pro využívání veřejné dopravy (bezpečné prostory zastávek, možnost úkrytu před nepřízní počasí, bezbariérové přístupy)
 dořešení zeleně, laviček a oprava zábradlí a části chodníku

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
rekonstrukce 1 2 000 000 2 000 000
Projektová dokumentace 1 200 000 200 000
údržba 3 100 000 300 000
Cena celkem: 2 500 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor dopravy proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor památkové péče proveditelný
MČ Brno-Žabovřesky proveditelný