Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích
vítězný
Petr Lesenský
2 951 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
1 měsíc
628 líbí se mi
2817 kladných hlasů

Sportovci ze severu Brna mají problém, a to bez ohledu na druh sportu, pohlaví či věk. V zimě prostě nemají kde hrát. Mládež je nucena trénovat zřídka a dospělí doufají, že nebude sněžit. Změňme to a prosaďme si společně krytou halu v Řečkovicích.

V Řečkovicích a Mokré Hoře žije takřka patnáct tisíc obyvatel. Tato brněnská městská část je dlouhodobě považována za baštu mnoha sportovních odvětví a v jejím katastru se každoročně budují nová venkovní hřiště. Patrná je zvyšující se kvalita sportovního zázemí pro místní obyvatele i podpora mládežnického sportu za strany samosprávy. Přesto se zde sportovci potýkají s obrovským problémem. Ve čtvrti a jejím okolí nejsou prakticky žádná krytá sportoviště. Od listopadu do března tak sever Brna obrovsky strádá. Fotbalisté, futsalisté, florbalisti, házenkáři, nohejbalisti a mnozí další nemají možnost plnohodnotně trénovat a soutěžit. V malých školních tělocvičnách se tísní mládež v těžko dostupných časech a dospělí při svých venkovních zápasech doufají v teplé zimy bez sněžení.

Petr Lesenský a Petr Bořecký, trenéři řečkovické futsalové mládeže a zástupci celorepublikového spolku Dětský futsal, se rozhodli využít možnosti participativního rozpočtu a situaci změnit. Podporu našli u místního starosty Marka Viskota, s jehož pomocí se podařilo najít adekvátní městský prostor. V moderní nafukovací krytou halu by se vždy na pět měsíců v roce mohlo proměnit venkovní hřiště (48 m x 31 m) v areálu Základní školy Novoměstská, které v zimě nemá využití. Autoři myšlenky pro tento projekt už získali podporu vedení školy, odborníci jim propočítali možnosti ekonomické soběstačnosti a řečkovická radnice přislíbila pomoc s dofinancováním provozu haly v případě potřeby. Pro realizaci nápadu kryté haly už byla vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců místních sportovních klubů, vedoucích kroužků, zástupců samosprávy, škol, ekonomů, marketérů i techniků. Výsledkem je zjištění, že při pokrytí počátečních nákladů je projekt plánované nafukovací kryté haly v Řečkovicích realizovatelný a dlouhodobě udržitelný.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Brněnskou veřejnost si dovolíme požádat o podporu našeho projektu jménem dětí, rodičů, trenérů, sportovců či zástupců škol. Nová krytá hala v Řečkovicích nabídne adekvátní sportovní zázemí mládeži i dospělým minimálně na pět měsíců v roce. V menších školních tělocvičnách se navíc díky nafukovací hale odblokuje prostor pro nové zájmové aktivity. Pevně věříme, že zatímco loni vyhrávaly v participativním rozpočtu projekty zelených alejí, letošní rok by mohl být ve znamení brněnského sportu.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Nafukovací hala s vytápěním (47,70 x 30,80 x 8,70) 1 850 000 850 000
Technologie včetně dmychadla a topné jednotky 1 1 000 000 1 000 000
Dveřní prvky 1 200 000 200 000
Osvětlení 1 100 000 100 000
Ukotvení 1 220 000 220 000
Servis 1 40 000 40 000
Projektová dokumentace 1 241 000 241 000
Motory, světla, temperování. 3 100 000 300 000
Cena celkem: 2 951 000 Kč

Posouzení proveditelnosti