Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích
v realizaci
Petr Lesenský
2 951 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2019
628 líbí se mi
2817 kladných hlasů
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Sportovci ze severu Brna mají problém, a to bez ohledu na druh sportu, pohlaví či věk. V zimě prostě nemají kde hrát. Mládež je nucena trénovat zřídka a dospělí doufají, že nebude sněžit. Změňme to a prosaďme si společně krytou halu v Řečkovicích.

V Řečkovicích a Mokré Hoře žije takřka patnáct tisíc obyvatel. Tato brněnská městská část je dlouhodobě považována za baštu mnoha sportovních odvětví a v jejím katastru se každoročně budují nová venkovní hřiště. Patrná je zvyšující se kvalita sportovního zázemí pro místní obyvatele i podpora mládežnického sportu za strany samosprávy. Přesto se zde sportovci potýkají s obrovským problémem. Ve čtvrti a jejím okolí nejsou prakticky žádná krytá sportoviště. Od listopadu do března tak sever Brna obrovsky strádá. Fotbalisté, futsalisté, florbalisti, házenkáři, nohejbalisti a mnozí další nemají možnost plnohodnotně trénovat a soutěžit. V malých školních tělocvičnách se tísní mládež v těžko dostupných časech a dospělí při svých venkovních zápasech doufají v teplé zimy bez sněžení.

Petr Lesenský a Petr Bořecký, trenéři řečkovické futsalové mládeže a zástupci celorepublikového spolku Dětský futsal, se rozhodli využít možnosti participativního rozpočtu a situaci změnit. Podporu našli u místního starosty Marka Viskota, s jehož pomocí se podařilo najít adekvátní městský prostor. V moderní nafukovací krytou halu by se vždy na pět měsíců v roce mohlo proměnit venkovní hřiště (48 m x 31 m) v areálu Základní školy Novoměstská, které v zimě nemá využití. Autoři myšlenky pro tento projekt už získali podporu vedení školy, odborníci jim propočítali možnosti ekonomické soběstačnosti a řečkovická radnice přislíbila pomoc s dofinancováním provozu haly v případě potřeby. Pro realizaci nápadu kryté haly už byla vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců místních sportovních klubů, vedoucích kroužků, zástupců samosprávy, škol, ekonomů, marketérů i techniků. Výsledkem je zjištění, že při pokrytí počátečních nákladů je projekt plánované nafukovací kryté haly v Řečkovicích realizovatelný a dlouhodobě udržitelný.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Brněnskou veřejnost si dovolíme požádat o podporu našeho projektu jménem dětí, rodičů, trenérů, sportovců či zástupců škol. Nová krytá hala v Řečkovicích nabídne adekvátní sportovní zázemí mládeži i dospělým minimálně na pět měsíců v roce. V menších školních tělocvičnách se navíc díky nafukovací hale odblokuje prostor pro nové zájmové aktivity. Pevně věříme, že zatímco loni vyhrávaly v participativním rozpočtu projekty zelených alejí, letošní rok by mohl být ve znamení brněnského sportu.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
březen 2020 Byl vybrán projektant a začalo se vyřizovat povolení stavby.
duben 2020 Vybraný projektant pracuje na projektu a vyřízení povolení stavby. Předpokládané dokončení projektové dokumentace a získání povolení stavby je během měsíce října.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti