Výměna plastových sedaček ve vozech MHD
nevítězný
Petr Svoboda
2 000 000 Kč (navržený)
Doprava
BRNO
2017
1502 líbí se mi
599 hlasů

Cílem projektu je zvýšení atraktivity MHD v Brně tak, aby cestující, kteří již MHD jezdí, opět nezačali k cestování po Brně používat individuální dopravu. Navrhované opatření spočívá v poskytnutí účelově vázané dotace na výměnu nepohodlných tvrdých, kluzkých a studených plastových sedaček ve vozech DPMB, a.s. za polstrované s koženkovým potahem, který na rozdíl od látkového nemá vyšší náklady na čištění.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zvýšení podílu MHD na úkor individuální dopravy přispívá mj. ke zlepšení životního prostředí, ke snížení spotřeby pohonných hmot a k eliminaci potřeby parkovacích míst v centru Brna.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
výměna plastových sedaček v jednom voze DPMB 25 80 000 2 000 000
Projektová dokumentace 1 0 0
0 3 0 0
Cena celkem: 2 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti