Výměna plastových sedaček ve vozech MHD

PROVEDITELNÝ

Tento projekt byl posouzen jako proveditelný. Můžete pro něj hlasovat v listopadovém finále.

Cílem projektu je zvýšení atraktivity MHD v Brně tak, aby cestující, kteří již MHD jezdí, opět nezačali k cestování po Brně používat individuální dopravu. Navrhované opatření spočívá v poskytnutí účelově vázané dotace na výměnu nepohodlných tvrdých, kluzkých a studených plastových sedaček ve vozech DPMB, a.s. za polstrované s koženkovým potahem, který na rozdíl od látkového nemá vyšší náklady na čištění.


Veřejný přínos projektu: Zvýšení podílu MHD na úkor individuální dopravy přispívá mj. ke zlepšení životního prostředí, ke snížení spotřeby pohonných hmot a k eliminaci potřeby parkovacích míst v centru Brna.

Navrhovatel:
Petr Svoboda
Název:
Výměna plastových sedaček ve vozech MHD
Lokalita:
BRNO
Rozpočet:
2 000 000 Kč
Tématická oblast:
Doprava
Délka realizace:
12 měsíců
Počet líbí se mi:
1502
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Odbor dopravy
útvar MMB pro oblast Smart City

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
výměna plastových sedaček v jednom voze DPMB 25 80 000 2 000 000
Projektová dokumentace 1 0 0
0 3 0 0
Cena celkem: 2 000 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor dopravy V současné době probíhá ze strany Dopravního podniku města Brna výměna sedacích částí plastových sedaček za polstrované. V případě realizace projektu budou sedáky vyměněny za látkové. proveditelný s úpravami
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno a částečně souvisí s prioritou DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, Zajištění komfortní MHD, IDS. proveditelný