Výměna plastových sedaček ve vozech MHD
proveditelný

Cílem projektu je zvýšení atraktivity MHD v Brně tak, aby cestující, kteří již MHD jezdí, opět nezačali k cestování po Brně používat individuální dopravu. Navrhované opatření spočívá v poskytnutí účelově vázané dotace na výměnu nepohodlných tvrdých, kluzkých a studených plastových sedaček ve vozech DPMB, a.s. za polstrované s koženkovým potahem, který na rozdíl od látkového nemá vyšší náklady na čištění.


Veřejný přínos projektu: Zvýšení podílu MHD na úkor individuální dopravy přispívá mj. ke zlepšení životního prostředí, ke snížení spotřeby pohonných hmot a k eliminaci potřeby parkovacích míst v centru Brna.

Navrhovatel:
Petr Svoboda
Název:
Výměna plastových sedaček ve vozech MHD
Lokalita:
BRNO
Rozpočet:
2 000 000 Kč
Tématická oblast:
Doprava
Délka realizace:
12 měsíců
Počet líbí se mi:
1502
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Odbor dopravy
útvar MMB pro oblast Smart City

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
výměna plastových sedaček v jednom voze DPMB 25 80 000 2 000 000
Projektová dokumentace 1 0 0
0 3 0 0
Cena celkem: 2 000 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor dopravy V současné době probíhá ze strany Dopravního podniku města Brna výměna sedacích částí plastových sedaček za polstrované. V případě realizace projektu budou sedáky vyměněny za látkové. proveditelný s úpravami
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno a částečně souvisí s prioritou DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, Zajištění komfortní MHD, IDS. proveditelný