WC Královo Pole - hřbitov
proveditelný
Marie Tulková
2 840 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Královo Pole
6 měsíců
329 líbí se mi
549 kladných hlasů

Královopolský hřbitov leží na odlehlém místě na ulici Myslínova směrem k Zamilovanému hájku.
V objektu staré márnice hřbitova v Králově Poli navrhuji vybudovat WC pro návštěvníky hřbitova.

Vzhledem k tomu, že královopolský hřbitov leží na odlehlém místě a pro návštěvníky hřbitova není jiná možnost použití WC v dostupné vzdálenosti, navrhuji vybudovat v objektu staré márnice WC typu antivandal ( ženy+muži), včetně potřebných úprav a zavedení elektřiny a vody. Dále navrhuji upravit vstup,schody,dvorek a branku. Stávající septik bude nutné zvětšit, opravit a zabezpečit.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt je připravován jako občanská vybavenost a služba návštěvníkům hřbitova.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
WC typu antivandal včetně úprav, elektrika + voda 1 1 000 000 1 000 000
úpravy okolí ( vstup,dvorek,schody,branka) 1 300 000 300 000
oprava a zvětšení septiku 1 300 000 300 000
rezerva na realizaci 1 300 000 300 000
Projektová dokumentace 1 190 000 190 000
mzdy, réžie a energie 3 250 000 750 000
Cena celkem: 2 840 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor investiční proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
MČ Brno-Královo Pole proveditelný