Napij se! – pítka v Brně
v realizaci
Terezie Liprtová
2 950 000 Kč (navržený)
Zdraví
BRNO
2019
459 líbí se mi
1759 kladných hlasů
Kancelář participace

Už se vám stalo, že jste byli ve městě, ale došlo Vám pití nebo jste si ho zapomněli a museli ho někde kupovat? V řadě evropských měst tuto situaci vyřešili vybudováním sítě pítek s pitnou vodou. Jsou i v Brně, ale víte kde? Ne? Pojďme to změnit!

Napít se čisté vody je jedním z nejlepších způsobů, jak zahnat žízeň a osvěžit se. Mnozí ovšem dají raději přednost chlazené limonádě, než aby se tahali s těžkými lahvemi s vodou. Například v Paříži si však řekli „Dost!“ a vybudovali fontánky a pítka s pitnou vodou po celém městě, přičemž k tomu vytvořili interaktivní mapu, kde je možné tyto pítka najít, díky čemuž se může osvěžit kdokoli a kdykoli. I v Brně bylo vybudovány asi dvě desítky pítek, bohužel většina lidí o nich neví. To je škoda. Proto je třeba vytvořit mediální kampaň, která pítka uvede do podvědomí obyvatel i turistů a následně vybudovat další pítka na významných dopravních uzlech, aby byly k dispozici co nejširšímu počtu lidí. Dále je třeba vytvořit interaktivní mapu, která zobrazí celou síť brněnských pítek (nejlépe i s informací o aktuální funkčnosti) a bude volně ke stažení do pevných i mobilních zařízení, např. na stránkách města.
Nově vybudovaná pítka budou umístěna na území a majetku města, vždy po dohodě s danou městskou částí a příslušnými odbory Magistrátu města Brna. Vzhled pítek bude předmětem projektové dokumentace, ke které se vyjádří příslušné odbory MMB. Pítka budou respektovat okolí tak, aby nedošlo k jeho poškození.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Pítka budou na veřejně přístupných místech, dostupná všem, a bude jen na lidech, zda budou s sebou chtít tahat těžké lahve s pitím nebo zda si vezmou z domu jen prázdnou lahev, kterou budou moci znovunaplnit, či pít vodu přímo z pítka. Od projektu se očekává, že přispěje ke snížení množství PET lahví nejen v ulicích, usnadní turistům návštěvu naší krásné moravské metropole a přispěje ke zdravějšímu životnímu stylu, neboť čistá voda nemá žádnou kalorickou hodnotu a nesytí tělo nebezpečnými cukry.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
únor 2020 Jsou oslovovány městské části, které žádáme o zaslání seznamu funkčních pítek na svém území a o vytipování vhodných lokalit na vybudování nových pítek.
březen 2020 Městské části zaslaly návrhy na vhodné umístění pítek na svém území.
duben 2020 Návrhy městských částí byly zkonzultovány s paní navrhovatelkou a byla zaslána žádost o posouzení Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s.
květen 2020 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. posoudily navržená místa.
červen 2020 K navrhovaným místům se vyjadřují MČ.
červenec 2020 Rady městských částí zasílají svá stanoviska k navrženým lokalitám.
říjen 2020 Bylo vypsáno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace šesti pítek.
listopad 2020 Je rozhodnuto o umístění prvních šesti pítek, a to dvě pítka v MČ Brno-sever, dvě v MČ Brno-Bystrc a po jednom pítku v Jundrově a Králově Poli.
prosinec 2020 Byl vybrán zhotovitel, podepsala se smlouva a začalo se projektovat.
únor 2021 Dokončují se projekty na 6 pítek.
březen 2021 projekty projednány na BVK a nyní se řeší povolení na jednotlivých stavebních úřadech.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti