Řečkovický (h)ráj
neproveditelný
Eva Matoušková
2 328 500 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
4 měsíce
634 líbí se mi

Přinášíme nápad určený pro nás všechny. Zpřístupněme konečně rozlehlý pozemek se zelení, přinejmenším jeho část při MŠ Škrétova.Jde o pozemek vedle školky na Škrétové, při ulici Družstevní. Pozemek je řadu let nepřístupný, zarostlý.

V loňském roce jsme se s projektem dostali až do "Velkého finále", získali jsme podporu městské části i všech dotčených subjektů. Pojďme do toho, letos konkurenci přehlasujeme!
V současné době se zde nachází nepořádek, ale zároveň zde vznikl pestrý živý kus přírody, kam chodí srnky, bažanti, kde žijí veverky, spousta ptáků a dalších zvířat.
Tato zeleň nám poskytuje krásné výhledy z oken, v létě mírní horko, poskytuje stín, tlumí hluk a omezuje prašnost.
Máme jedinečnou příležitost k vytvoření zeleného ráje uprostřed zástavby, vždyť okolní pozemky jsou určeny k zastavění nebo již zastavěny jsou!
Stačí málo, využijme toho, co zde vzniklo! Pozemek bude potřeba nejprve uklidit, dále přidáme lavičky a židle, odpadkové koše, pár lamp venkovního osvětlení, obří pískoviště, skluzavku, upravíme mlatové cesty …. A máme lesík ve městě, slunce, stín, místo vhodné k procházkám… Pokud bude něco chybět, je možné to doplnit třeba v další etapě. Možná právě čas strávený v Řečkovickém (h)ráji bude pro nás patřit k nejoblíbenějším částem dne. Buďme rádi za každou příležitost, kdy můžeme trávit čas venku v přírodním prostředí.
Děti si zde budou moci hrát tzv. po svém, vymýšlet vlastní hry, stavět bunkry… Nepotřebují k tomu barevné konstrukce a plochu vysypanou kamínky nebo upravenou rohožemi.
Venkovní zábavní zařízení může spočívat v přírodní kratochvíli.
V předešlém ročníku náš záměr na využití této části proluky MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora hodnotila jako proveditelný, a jako proveditelný případně proveditelný s úpravami jej posoudily všechny dotčené odbory či útvary města; projekt se dostal do "Velkého finále", při podzimním hlasování získal celkem 1013 hlasů. Teď máme šanci změnit naše okolí!

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt zlepší zejména venkovní volnočasové vyžití obyvatel. Zachová a zpřístupní stávající venkovní plochu a napomůže ke zlepšení kvality života obyvatel. Řečkovic.
Dospělým bude složit jako místo procházek a setkávání, zábavy i odpočinku, dětem jako velká herna určená k volné zábavě, ke hře ve kvalitním venkovním prostředí,

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
dendrologické posouzení 1 50 000 50 000
odstranění a úprava vybrané zeleně 1 125 000 125 000
zábavní prvky a cesty 1 750 000 750 000
lavičky a židle 30 15 000 450 000
odpadkové koše 20 13 000 260 000
rezerva na realizaci 1 150 000 150 000
rezerva na úklid pozemku 1 100 000 100 000
Projektová dokumentace 1 188 500 188 500
údržba a drobné opravy 3 85 000 255 000
Cena celkem: 2 328 500 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Pozemek svěřený MČ a využíván v souladu s nájemními smlouvami uzavřenými MČ; jedná se o oplocený areál. neproveditelný
Bytový odbor BO nesouhlasí s realizací projektu z důvodu kolize s připravovanou akcí města Brna na předmětných pozemcích, jedná se o akci výstavby objektů občanské vybavenosti a bydlení, včetně veřejného prostranství se sadovými úpravami. 1. etapa výstavby by měla být zahájena v r. 2020. Stavební úpravy technické a dopravní infrastruktury zasáhnou i zadní část pozemku, kde bude probíhat následně 2. etapa výstavby. Rozsah stavby vůči pozemku byl upřesněn v roce 2019 v rámci zpracování projektové dokumentace. neproveditelný