Městská galerie
v realizaci
Martin Reiner
1 439 011 Kč (navržený)
Kultura
BRNO
2019
396 líbí se mi
2137 kladných hlasů
Kancelář participace

Smyslem projektu je dát Bronxu nový, vizuálně silný charakter... a to vytvořením velkoformátových obrazů na štítových plochách domů, jejichž autory by byli významní čeští a světoví umělci.

Městská galerie je součástí většího projektu Nový Bronx, který chce z někdejší vyloučené lokality znovu učinit organickou část města. Lokalita známá jako Bronx (rozkládající se v MČ Brno-střed a MČ Brno-sever) prochází už nyní velmi dynamickou proměnou a Městská galerie by dále zvýšila její potenciál stát se kreativní čtvrtí s pestrým uličním životem, přitažlivou pro návštěvníky, kteří před sterilním turismem preferují možnost poznávat tak trochu "jiné město“.
Vznikající Kreativní centrum v prostorách bývalé Káznice, úpravy vybraných ploch na základě projektu Kateřiny Šedé „Brnox 2“ nebo mozaikový portrét filosofa Zdeňka Vašíčka na Cejlu (autor: Libor Havlíček) by spolu s Městskou galerií – a dalšími projekty, jako je Ghettofest či řada aktivit pořádaných organizací Barvy brněnského Bronxu – mohly stvořit nového ducha městské části, která bude atraktivní pro mladé lidi a umělce, jak tomu je na řadě podobných míst v Evropě.
Tradice tzv. murales a stejně i novodobé intervence street-artistů po celém světě dávají tušit, o co by v projektu šlo. Městská galerie v Bronxu se ale liší svou ambicí vylepšit veřejný prostor skutečně hodnotnými výtvarnými díly vybranými s ohledem na specifikum místa.
Velmi důležité je i to, aby investoři, soukromí vlastníci a především samotní místní obyvatelé viděli jasně projevený zájem města: pak budou mít i oni větší chuť podílet se na pozitivním rozvoji této městské části.
My chceme v rámci projektu Městská galerie pořídit "novému" Bronxu prvních pět obrazů, ale počítáme s tím, že to je jen začátek. Postupně by měla Městská galerie nabízet 20-30 velkých nástěnných obrazů.
Máme velikou šanci dát společně Bronxu novou tvář!

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Chceme vylepšit veřejný prostor, ale nejde zdaleka jen o estetickou funkci. Jsme přesvědčeni, že Městská galerie bude plnit i funkci výsostně sociální, neboť může významně přispět k destigmatizaci oblasti.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti