Městská galerie
v realizaci
Martin Reiner
1 439 011 Kč (navržený)
Kultura
BRNO
2019
396 líbí se mi
2137 kladných hlasů
Kancelář participace

Smyslem projektu je dát Bronxu nový, vizuálně silný charakter... a to vytvořením velkoformátových obrazů na štítových plochách domů, jejichž autory by byli významní čeští a světoví umělci.

Městská galerie je součástí většího projektu Nový Bronx, který chce z někdejší vyloučené lokality znovu učinit organickou část města. Lokalita známá jako Bronx (rozkládající se v MČ Brno-střed a MČ Brno-sever) prochází už nyní velmi dynamickou proměnou a Městská galerie by dále zvýšila její potenciál stát se kreativní čtvrtí s pestrým uličním životem, přitažlivou pro návštěvníky, kteří před sterilním turismem preferují možnost poznávat tak trochu "jiné město“.
Vznikající Kreativní centrum v prostorách bývalé Káznice, úpravy vybraných ploch na základě projektu Kateřiny Šedé „Brnox 2“ nebo mozaikový portrét filosofa Zdeňka Vašíčka na Cejlu (autor: Libor Havlíček) by spolu s Městskou galerií – a dalšími projekty, jako je Ghettofest či řada aktivit pořádaných organizací Barvy brněnského Bronxu – mohly stvořit nového ducha městské části, která bude atraktivní pro mladé lidi a umělce, jak tomu je na řadě podobných míst v Evropě.
Tradice tzv. murales a stejně i novodobé intervence street-artistů po celém světě dávají tušit, o co by v projektu šlo. Městská galerie v Bronxu se ale liší svou ambicí vylepšit veřejný prostor skutečně hodnotnými výtvarnými díly vybranými s ohledem na specifikum místa.
Velmi důležité je i to, aby investoři, soukromí vlastníci a především samotní místní obyvatelé viděli jasně projevený zájem města: pak budou mít i oni větší chuť podílet se na pozitivním rozvoji této městské části.
My chceme v rámci projektu Městská galerie pořídit "novému" Bronxu prvních pět obrazů, ale počítáme s tím, že to je jen začátek. Postupně by měla Městská galerie nabízet 20-30 velkých nástěnných obrazů.
Máme velikou šanci dát společně Bronxu novou tvář!

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Chceme vylepšit veřejný prostor, ale nejde zdaleka jen o estetickou funkci. Jsme přesvědčeni, že Městská galerie bude plnit i funkci výsostně sociální, neboť může významně přispět k destigmatizaci oblasti.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
únor 2020 Spolu s navrhovatelem se řeší celkový koncept soutěže na výběr umělců, jejichž malby následně budou přeneseny na fasády domů.
březen 2020 Připravují se podklady pro výběrové řízení.
duben 2020 Dokončují se podklady pro výběrové řízení a seznam umělců k oslovení.
květen 2020 Byli osloveni vybraní umělci, kteří v současnosti zpracovávají své návrhy.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti