Nouzové přístřešky pro lidi bez domova
realizovaný
Kateřina Čanigová
420 000 Kč (navržený)
166 000 Kč (realizační)
Jiné
BRNO
2019
108 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
1990 kladných hlasů
Kancelář participace

V jedinou lednovou noc letos v ulicích města Brna umrzli tři lidé. Nouzový přístřešek je řešením, které mohlo těmto lidem život zachránit, jeho pořízením tak Brňané mohou přispět k tomu, aby už nikdo kvůli mrazu v ulicích našeho města nezemřel.

Účelem nouzového přístřešku je ochránit lidi bez domova před umrznutím a dalšími komplikacemi spojenými se zimním obdobím.

Při sčítání lidí bez domova na území města Brna v roce 2018 bylo zjištěno, že 509 lidí spí celoročně venku, 397 mužů a 112 žen.

Nákupem 50 nouzových přístřešků, 40 kusů pro jednu osobu a 10 kusů pro dvě osoby tak můžeme společně až 60 lidem bez domova pomoci přežít zimu.

Co je to nouzový přístřešek?
Přístřešek je vyroben z izolační polyetylenové pěny a hliníkové folie, je nehořlavý a skládací. Jde tedy o dočasné přenosné řešení vhodné do jakéhokoliv terénu. Zahřívá se tělesným teplem, které se uvnitř drží díky termální izolaci, proto v něm může být až o 18 stupňů tepleji než venku.

Nouzový přístřešek bude distribuován těm lidem bez domova, kteří budou předem terénními sociálními pracovníky pečlivě vybráni , tak, aby doopravdy putovaly těm, kteří je potřebují a budou s nimi zodpovědně zacházet, po konci zimy si město vybere přístřešky zpět a uloží do další zimy.

Možná si říkáte, proč bych se měl/a zrovna já zabývat životy lidí bez domova a jaký má vůbec tento návrh veřejný prospěch?

Umírající lidé v ulicích Brna nejsou prospěšní pro nikoho:

1, Nikdo nechce, aby bylo jeho město známo jako to, kde umírají lidé bez domova na ulici. Což se v Brně letošní zimu bohužel stalo a stává.
2, Z finančních důvodů je pro město výhodnější, když se lidé z ulice opět zařadí do společnosti jako její právoplatní členové, kteří platí daně.
3, Pomoc lidem v nouzi je znakem solidarity, na které je postavená občanská společnost. A pokud chceme, aby bylo Brno chytrým městem, které se chce rovnat jiným vyspělým městům, neměli bychom dovolit, aby docházelo k úmrtí našich spoluobyvatel na ulicích našeho města. Měli bychom umět zajistit, aby byl důstojný život v něm dostupný všem.
4, Jinde už to mají (Karviná, Havířov, Olomouc, Ostrava, Hradec Králové, Tábor a další) a v Praze už to plánují a u nás pořád nic. Nenechme Brno zaostávat za jinými českými městy.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Společným nákupem nouzových přístřešků dokážeme, že nám není lhostejný osud našich spoluobčanů. Ukážeme, že Brno, jako chytré město -pokrokové a moderní, je tady pro všechny, i pro ty nejslabší.

Nouzový přístřešek je vhodný pro lidi bez domova, kteří z různých důvodů nevyužívají noclehárny ( kvůli sociálním fobiím, zdravotním potížím, vlastnění psa, nebo strachu být jako žena mezi samými muži, strachu o ztrátu svého majetku). Nouzový přístřešek těmto lidem dává šanci přežít zimu venku.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
březen 2020 Jedná se s možnými vhodnými realizátory projektu. Nouzové přístřešky úspěšně distribuuje, např. v Ostravě Armáda spásy. Bohužel brněnská pobočka Armády spásy nemá dostatečný počet pracovníků, aby byla služba řádně zajištěna, tak se budou oslovovat jiné subjekty, které pracují s lidmi bez domova.
duben 2020 Nouzové přístřešky byly objednány, a to 40 jednolůžkových a 7 dvoulůžkových přístřešků.
duben 2020 Vzhledem k současné situaci bylo rozhodnuto o využití přístřešků v rámci nově vytvořeného nonstop centra u Anthroposu pro lidi bez domova. Centrum zřídilo město Brno a jeho provoz zajišťuje Diecézní charita Brno.
listopad 2020 Celkem 30 přístřešků bude darováno třem různým organizacím – Diecézní charitě Brno, Armádě spásy a Společnosti Podané ruce. Zbývajících 6 bude využívat Odbor sociální péče Magistrátu města Brna. 11 přístřešků bylo nenávratně poškozeno na jaře při první vlně koronaviru.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
přístřešek pro páry 7 3 500 24 500
přístřešek pro jednoho 40 3 100 124 000
doprava 1 17 500 17 500
Cena celkem: 166 000 Kč

Posouzení proveditelnosti