Onkologicky léčené děti v Brně
v realizaci
Irena Vlahovičová
1 979 010 Kč (navržený)
Děti
BRNO
2019
1030 líbí se mi
4662 kladných hlasů
Kancelář participace

Pojďme společně podpořit projekty pro děti a mladistvé léčené na dětské onkologii v Brně.

Život dítěte s nádorovým onemocněním se od základu změní a nastane nový život s diagnózou – život plný nejistoty, obav a strádání, ale také život plný nových hodnot, přátel a zážitků.

150 dětí a mladistvých se každý rok léčí na dětské onkologii v Brně, kterou za dobu své existence prošlo více než 2 200 pacientů.

Vytvářením projektů zaměřených na cílenou pomoc léčeným dětem podpoříme vyrovnávání se s následky zhoubného onemocnění.

Komplexní podpora péče o onkologicky nemocné dítě by měla obsahovat různé terapie, výživové poradenství, vzdělávací programy, zajištění volnočasových aktivit, asistenční služby, rehabilitační a edukační pomůcky.

Pojďme společně zkvalitnit a zpříjemnit život těchto dětí.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Psychosociální podpora rodin s dětmi, jimž bylo diagnostikováno zhoubné onemocnění.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
únor 2020 Probíhá komunikace s navrhovatelkou a s Klinikou dětské onkologie při FN Brno tak, aby byl vytvořen komplexní program pro děti s onkologickou diagnózou a jejich rodiče. V současné době počítáme např. s fyzioterapií, psychoterapií, partnerskou poradnou a výživovým poradenstvím.
březen 2020 Z důvodu preventivních opatření muselo být výběrové řízení na realizátora projektu pozastaveno.
červen 2020 Výzva k výběrovému řízení je připomínkována navrhovatelkou. Samotné vypsání se předpokládá na začátek července.
červenec 2020 Bylo vypsáno výběrové řízení.
červenec 2020 Na základě výběrového řízení byl vybrán realizátor projektu, se kterým bude v nejbližších dnech podepsána smlouva a zahájeny práce na projektu.
srpen 2020 Byla podepsána smlouva s realizátorem projektu.
září 2020 Začali se domlouvat první aktivity, konzultace a rehabilitace pro děti a jejich rodiče.
říjen 2020 Začala fyzická realizace, a to: partnerská psychoterapie, psychoterapie pro sourozence, fyzioterapie, muzikoterapie, webináře o správné výživě a v neposlední řadě se zajistili ochranné pomůcky (covid) pro děti a členy jejich rodiny.
leden 2021 Pokračuje realizace projektu, a to přes webináře a on-line doučování.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti