Skate park v Tuřanech
realizovaný

V městské části Brno-Tuřany chybí lokalita vhodná pro vyžití se dětí a mládeže na skateboardech a freeridových koloběžkách.


Veřejný přínos projektu: Děti v Tuřanech v současné době prakticky nemají prostory, kam by mohli jít po škole. Většina dříve veřejnosti přístupných ploch je v současné době oplocena a provozována soukromými subjekty. Děti tak nemají místo, kam by si zašly po škole hrát.

Dříve bylo možné jezdit na skateboardech po ulicích. Dopravní situace se v Tuřanech natolik zhoršila, že již není představitelné ulice k těmto aktivitám využívat. Není to ani bezpečné. Z toho důvodu navrhuji, aby v Tuřanech vzniklo skateboardové hřiště, kam by děti mohly chodit ve svém volném čase jezdit za bezpečnou zábavou.

Navrhnul jsem pro projekt pozemek, který je situován v klidné lokalitě, u sportoviště a stávající školy.

Navrhovatel:
Antonín Tůma
Název:
Skate park v Tuřanech
Lokalita:
Brno - Tuřany
Rozpočet:
1 120 898 Kč
Tématická oblast:
Děti, Sport, Zdraví
Délka realizace:
12 měsíců
Počet líbí se mi:
222
Status:
realizovaný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor investiční
útvar MMB pro oblast Smart City
Odbor územního plánování a rozvoje
MČ Brno - Tuřany
Deník projektu
Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: městská část Brno–Tuřany (ZMB dne 30. ledna 2018). Poptávka, výběr a objednání návrhu studie.
únor 2018 Probíhají práce na dopracování návrhu studie.
březen 2018 Byla objednána a zpracována projektová dokumentace pro územní řízení/rozhodnutí.
květen 2018 Dokončují se práce na dokumentaci pro územní a stavební řízení a probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.
červen 2018 Na základě žádosti realizátora, MČ Brno-Tuřany došlo k navýšení finančních prostředků na realizaci o 195 000 Kč.
červenec 2018 Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a nyní se jedná o podpisu smlouvy o dílo.
srpen 2018 Staveniště bylo předáno zhotoviteli.
září 2018 Probíhají terénní úpravy.
říjen 2018 Montují se dřevěné rampy.
listopad 2018 Probíhají dokončovací práce.
listopad 2018 Projekt byl slavnostně otevřen.
listopad 2018 Celková cena projektu byla 1 315 898 Kč.
Realizační galerie
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
překážky skateparku 6 40 000 240 000
terénní úpravy 1 150 000 150 000
asfaltový povrch 1 400 000 400 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 79 000 79 000
údržba parku, údržba okolí 3 83 966 251 898
Cena celkem: 1 120 898 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor investiční Projekt není specifikován, proto při zadání bude limitním kritériem rozsahu díla cena, při odečtu nákladů za přípravu a tříletý provoz. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Pozemek je pro realizaci skate parku z hlediska přípustnosti objektů dle Územního plánu města Brna vhodný. proveditelný
MČ Brno - Tuřany proveditelný