Přestupní uzel Anthropos - chodník
realizován mimo PaRo
Michal Koutník
117 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Kohoutovice
1 měsíc
349 líbí se mi

Vybudování chodníku ze zámkové dlažby místo již vyšlapané blátivé cesty, která vede trávníkem mezi zastávkou aurobusu č. 44 Anthropos a zastávkou trolejbusů č. 37, 25, 26, a busu 52 tamtéž.

Chodník ze zámkové dlažby o šířce cca 1,5 m a délce cca 24 m, který propojí zastávky MHD a nahradí současnou vyšlapanou blátivou cestu v trávníku. Dojde k výraznému zlepšení komfortu při přestupu, zlepší se i vzhled travnaté plochy pod hodinami.
Dále dojde k úspoře nákladů na očistu vozidel MHD, která bývají znečitěna blátem z této cesty a zvýší se komfort cestujícím, jak těm v méně znečištěných vozidlech, tak těm, kteří si nebudou muset čistit zablácenou obuv.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zvýšení komfortu při přestupování mezi linkami MHD. Úspora nákladů na čištění vozidel DPMB a obuvi a oděvů cestujících. Zlepšení komfortu cestování. Zlepšení stavu veřejného prostranství.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti