Podzemní kontejnerové hnízdo
proveditelný
Vojtěch Bartoň
2 920 500 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Nový Lískovec
2 měsíce
23 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
204 kladných hlasů

Díky podzemním kontejnerům na tříděný a směsný odpad se výrazně zlepší veřejné prostranství městské části Nový Lískovec.

V místě mého bydliště je prostor pro tři podzemní kontejnerová hnízda. každé z nich obsahuje čtyři boxy na tříděný odpad:
1) papír,
2) plasty.
3) dělený box na bílé a barevné sklo,
4) box na směsný komunální.
Věřím, že naše městská část bude v následujících letech plně vybavená podzemními kontejnerovými boxy.
Tři kontejnerová hnízda budou umístěna podél ulice Plachty u každého parkovacího zálivu. Díky kontejnerovým boxům vznikne 5 nových parkovacích míst.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Díky podzemním kontejnerům na tříděný odpad se výrazně zlepší veřejné prostranství a zkulturní prostředí naší městské části Nového Lískovce. Navíc vznikne pět nových parkovacích míst.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
stavební práce 2 312 000 624 000
technologie 2 970 500 1 941 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 256 500 256 500
údržba, provoz, opravy 3 33 000 99 000
Cena celkem: 2 920 500 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor životního prostředí Vybudování podzemních kontejnerů podléhá řízení dle stavebního zákona. Max. objem jednotlivých kontejnerů nesmí přesáhnout 3 m³. Z důvodu úspory místa se sklo sbírá netříděné, tzn. v hnízdě tři kontejnery - sklo, papír, plasty. Každé konkrétní místo musí být před realizací projednáno se svozovou společností SAKO Brno, a.s. a OŽP MMB z důvodu realizace bezproblémového svozu. proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
MČ Brno-Nový Lískovec proveditelný