Parkoviště na ul. U Hřiště
proveditelný
Vladan Krásný
2 072 425 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Starý Lískovec
3 měsíce
166 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
440 kladných hlasů

Rozšíření stávajícího parkoviště na ul. U Hřiště ve Starém Lískovci

Z důvodu výrazného nedostatku parkovacích stání navrhuji rozšíření parkoviště na ul. U Hřiště ve Starém Lískovci.
Parkoviště rozšiřuje stávající parkoviště - záliv s kolmými stáními - o dvacet parkovacích míst. Z toho dvě místa budou vyhrazena pro osoby se sníženou schopností pohybu. Z navržených vyhrazených stání je zajištěn přístup na stávající chodník.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zvýšení počtu parkovacích stání z důvodu výrazného nedostatku parkovacích stání v obytné zástavbě. Tento projekt se zaměřuje na potřeby občanů, zvláště na obyvatele Starého Lískovce.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Parkovací stání 1 1 150 086 1 150 086
Úprava vodovodní šachty 1 143 259 143 259
Kanalizační dešťová přípojka 1 41 676 41 676
Přeložka sdělovacího vedení 1 208 063 208 063
Cena projektové dokumentace celkem: 1 154 341 154 341
Údržba zeleně, zimní údržba, blokové čištění 3x za rok 3 125 000 375 000
Cena celkem: 2 072 425 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor dopravy proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Rozšíření parkoviště je zde možné jako dočasné využití území. Stávající územní plán zde totiž navrhuje plochu smíšenou. proveditelný
MČ Brno-Starý Lískovec proveditelný