Pohodlný cyklopříjezd k přehradě (PD)
v realizaci
Tomáš Fila
715 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Bystrc
2019
320 líbí se mi
2015 kladných hlasů
Kancelář participace

Vytvoření projektové dokumentace pro vybudování plnohodnotné cyklostezky vedoucí z Brna k přehradě mimo frekventované silnice a ulice

Současný příjezd pro cyklisty z Brna k přehradě přes rušné ulice Pod Horkou, Živného a Přístavní nahradit plnohodnotnou cyklostezkou po břehu řeky Svratky s mimoúrovňovým křížením frekventovaných silnic. Došlo by k prodloužení stávající stezky od visuté Letenské lávky po chodníku vedle silnice až k Lidlu, kde by byl vybudován podjezd pod tramvajovým a silničním mostem, dále by pokračovala asfaltovou cestou po pravém břehu řeky, podél tramvajového tělesa a poté vyústila až na přehradě hned vedle restaurace U Kaluže.
Tím by také odpadlo přejíždění velmi nebezpečných křižovatek na Odbojářské a hlavně Obvodové ulici, kde dochází často k nepřehledným situacím a dopravním nehodám.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Všem cyklistům a případně in-line bruslařům jedoucím z Brna na přehradu se zpříjemní, zkrátí a zkvalitní jejich cesta, která se zároveň stane více bezpečnou. Vyhnou se provozu, rušným ulicím i křižovatkám a pojedou po stezce zasazené více do přírody v blízkosti řeky.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti