Knihobudky
nezískal podporu
Eva Lukotková
60 000 Kč (navržený)
Kultura
Brno - střed
2 měsíce
41 líbí se mi

Knihobudky přispívají občanům k rozšiřování vĕdomostních poznatků s různých oblastí bez finančních nákladů na knihy a časopisy

Vytvoření zákoutí s instalací knihobudek a k nim přidružených laviček či jiných odpočívadel by poskytovala relaxaci a umožňovala by bezplatnou dostupnost k četbĕ knih či časopisů, které by sloužily širší veřejnosti. Knihobudky by mĕly být barevné, dostatečnĕ viditelné s plastovými dvířky, které by jejich obsah chránily před povĕtrnostními podmínkami. Uvnitř by mĕly být zřízeny regály. Dosavadní 2 knihobudky v centru mĕsta ( Jakubské nám.a Moravské nám. před kinem Scala jsou NAPROSTO NEVYHOVUJÍCÍ. Mají provizorní charakter, jsou nevzhledné a svým \" designem\" působí v uvedených místech spíše rušivĕ.
Navrhuji umístění knihobudek na Konečného nám., Žerotínově nám., Moravském nám. a v Lužánkách. Přesné umístění na daném místě dle doporučení příslušného odboru MMB.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Širší veřejnosti - zejmena seniorům a sociálnĕ slabší skupinĕ obyvatelstva

Rozpočet projektu - návrh