Kluziště Medlánky
v realizaci
Martin Mohapl
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Medlánky
2019
381 líbí se mi
2014 kladných hlasů
Kancelář participace

Pro Medlánecké i sousedy z Řečkovic umělé kluziště s mantinely a provozem celou zimu jako odpověď na obrovský zájem bruslařů všech věkových kategorií o bruslení a sportování na Medláneckém rybníku, který je však využitelný obvykle jen pár dní v roce.

Obyvatelé Medlánek i sousedních Řečkovic vždy v zimě netrpělivě čekají, až zamrzne Medlánecký rybník. Ten je pak cílem bruslařů všech věkových kategorií, rodin s dětmi, seniorů i sportovců s hokejkami. obrovský zájem je však limitován počasím a poslední zimy bývá rybník k zimním radovánkám využitelný jen pár dní v roce. Proto přicházíme s nápadem na vybudování regulérního kluziště s umělým povrchem a mantinely. Věříme, že si kluziště najde spoustu příznivců a v dopoledních hodinách jej budou pro výuku tělesné výchovy hojně využívat i školní děti. Hřiště by bylo umístěné cca od listopadu do března na asfaltové ploše hokejbalového hřiště na ulici Matalova. Náklady na údržbu a provoz kluziště nejen po dobu udržitelnosti projektu přislíbila hradit ze svého rozpočtu MČ Brno-Medlánky.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Kluziště bude určeno široké veřejnosti. Dopoledne se počítá s využitím pro školní mládež, odpoledne pro rekreační a sportovní využití veřejností. V případě zájmu, bude vyčleněn rovněž speciální čas pro seniory.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti