Basket na Mlýňáku
proveditelný
Martin Špaček
301 600 Kč (navržený)
Děti
Brno - Maloměřice a Obřany
1 měsíc
355 líbí se mi
127 kladných hlasů

Záměrem projektu je zrevitalizovat hřiště na ul,Mlýnské nábřeží v MČ Obřany.

Hřiště na Mlýnském nábřeží v Obřanech je již delší dobu v zanedbaném stavu. Kromě herních prvků jsou zde umístěny basketbalové koše a stojany na volejbalovou síť, povrch celého objektu však není vhodný pro tyto typy her a celkově působí neesteticky. Navrhujeme zde proto položit nový pryžový povrch (tartan), který by umožnil adekvátní podmínky pro basket, volejbal či jiné hry. V místě se nachází také 2 pingpongové stoly vyžadující umístění nových sítěk. Do budoucna by se měla zvážit i revitalizace trávníku v celém areálu.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Tento projekt bude prospěšný zejména pro děti a sportovce v lokalitě. Vytvoří možnost aktivně strávit volný čas a zlepší propojení vazeb v komunitě.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Pryžový povrch (153m²) 1 190 000 190 000
Terénní úpravy + podklad 1 70 000 70 000
Pevná síťka na pingpongové stoly 2 3 000 6 000
Projektová dokumentace 1 26 600 26 600
údržba 3 3 000 9 000
Cena celkem: 301 600 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor životního prostředí Doporučuje zbývající plochy kolem hrací plochy řešit jako štěrkový trávník, který je voděpropustný a odolný proti sešlapu. proveditelný
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.2 Podpora volnočasových aktivit, rekreace a sportu. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou SPORTOVNÍ MĚSTO. proveditelný
MČ Brno-Maloměřice a Obřany proveditelný