Děti patří na hřiště ! :-)
proveditelný
Jaroslav Kovařík
2 996 300 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Nový Lískovec
4 měsíce
385 líbí se mi
839 kladných hlasů

Vytvořme nevšední přírodní hřiště pro rodiny s dětmi, pro chvíle zábavy na venkovních prolézačkách a také možnosti cvičení na posilovacích strojích. Upravme tento kout sídliště pro zábavu dětí i dospělých. Heslo dne: S dětmi na hřiště ! :-)

.Rád bych navrhnul pro obyvatele města Brna a zejména Nového Lískovce realizaci zábavného, přírodního hřiště , s využitím v současné době neudržované, zarostlé plochy, která se nachází na okraji veřejného sportovního areálu Pod Plachtami v Brně - Novém Lískovci .
Mnou navržené místo by po jeho vyčištění a úpravě zeleně mohlo poskytnout dostatečně velký, ale také od ruchu ulice svahem chráněný prostor určený pro trávení volného času rodičů s dětmi a všech zájemců o zdravý pohyb. Současně by byl zkvalitněn a doplněn celý areál včetně modernizace sportoviště a vybudování nové sekce na tomto dětském, veřejném sportovišti.
Navrhuji v nově upraveném prostoru pod ulicí Svážná umístit prolézací zábavné prvky jejichž situování by zčásti využívalo stávající svažitý terén, který se k takovému řešení přímo nabízí a také soustavu prvků pro cvičení určených pro starší děti a dospělé.
Modernizace stávajícího sportoviště by také spočívala v terénních úpravách, doplnění areálu o desítky nových stromů, keřů a rostlin, například vysazením stromů k oddělení celého areálu od hlučné silnice vedoucí do Kohoutovic.
Areál by se doplnil také o lavičky a pískoviště pro nejmenší děti.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Je to možnost naučit děti od útlého věku chodit ven sportovat a bavit se s kamarády. Pro celou rodinu možnost odpočinku a relaxace.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
dětské hřiště z dřevěnými prolézačkami, fitness z akátu 1 828 000 828 000
cvičební stroje - workout nerez sestava 1 240 000 240 000
zemní práce, terénní úpravy, vyčištění svahu 1 325 000 325 000
sadové úpravy - nové stromy , keře , rostliny 1 500 000 500 000
úprava veřejného sportoviště a jeho připojení na novou část 1 790 000 790 000
Projektová dokumentace 1 268 300 268 300
Úklid, povrchové ošetření 3 15 000 45 000
Cena celkem: 2 996 300 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o plochu parků. Dětská hřiště jsou je zde přípustná. proveditelný
Odbor životního prostředí Je nutné zpracovat inventarizaci a ocenění dřevin v řešeném území. Hodnotné a perspektivní dřeviny je nutné zachovat a zapracovat do projektu. proveditelný
MČ Brno-Nový Lískovec proveditelný