Děti patří na hřiště ! 🙂
v realizaci
Jaroslav Kovařík
2 996 300 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Nový Lískovec
2019
385 líbí se mi
1832 kladných hlasů
Kancelář participace

Vytvořme nevšední přírodní hřiště pro rodiny s dětmi, pro chvíle zábavy na venkovních prolézačkách a také možnosti cvičení na posilovacích strojích. Upravme tento kout sídliště pro zábavu dětí i dospělých. Heslo dne: S dětmi na hřiště ! 🙂

.Rád bych navrhnul pro obyvatele města Brna a zejména Nového Lískovce realizaci zábavného, přírodního hřiště , s využitím v současné době neudržované, zarostlé plochy, která se nachází na okraji veřejného sportovního areálu Pod Plachtami v Brně - Novém Lískovci .
Mnou navržené místo by po jeho vyčištění a úpravě zeleně mohlo poskytnout dostatečně velký, ale také od ruchu ulice svahem chráněný prostor určený pro trávení volného času rodičů s dětmi a všech zájemců o zdravý pohyb. Současně by byl zkvalitněn a doplněn celý areál včetně modernizace sportoviště a vybudování nové sekce na tomto dětském, veřejném sportovišti.
Navrhuji v nově upraveném prostoru pod ulicí Svážná umístit prolézací zábavné prvky jejichž situování by zčásti využívalo stávající svažitý terén, který se k takovému řešení přímo nabízí a také soustavu prvků pro cvičení určených pro starší děti a dospělé.
Modernizace stávajícího sportoviště by také spočívala v terénních úpravách, doplnění areálu o desítky nových stromů, keřů a rostlin, například vysazením stromů k oddělení celého areálu od hlučné silnice vedoucí do Kohoutovic.
Areál by se doplnil také o lavičky a pískoviště pro nejmenší děti.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Je to možnost naučit děti od útlého věku chodit ven sportovat a bavit se s kamarády. Pro celou rodinu možnost odpočinku a relaxace.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
únor 2020 Probíhá výběrové řízení na geodeta, který provede přesné zaměření pozemku, objektů na pozemku včetně polohopisu a výškopisu. Zaměření poslouží k následnému zpracování projektové dokumentace.
březen 2020 Geodet dodal přesné zaměření pozemku, které bude přílohou zadávací dokumentace.
duben 2020 Dokončují se podklady pro výběrové řízení.
květen 2020 Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.
červen 2020 Do výběrového řízení se řádně nepřihlásil žádný zhotovitel.
červenec 2020 V nejbližších dnech bude výběrové řízení opět vypsáno.
říjen 2020 Probíhá opakované výběrové řízení.
říjen 2020 Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel, kterého ještě musí potvrdit Rada města Brna.
prosinec 2020 Byla podepsána smlouva se zhotovitelem. Podle podmínek počasí budou práce zahájeny.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti