Děti patří na hřiště ! 🙂
v realizaci
Jaroslav Kovařík
2 996 300 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Nový Lískovec
2019
385 líbí se mi
1832 kladných hlasů
Kancelář participace

Vytvořme nevšední přírodní hřiště pro rodiny s dětmi, pro chvíle zábavy na venkovních prolézačkách a také možnosti cvičení na posilovacích strojích. Upravme tento kout sídliště pro zábavu dětí i dospělých. Heslo dne: S dětmi na hřiště ! 🙂

.Rád bych navrhnul pro obyvatele města Brna a zejména Nového Lískovce realizaci zábavného, přírodního hřiště , s využitím v současné době neudržované, zarostlé plochy, která se nachází na okraji veřejného sportovního areálu Pod Plachtami v Brně - Novém Lískovci .
Mnou navržené místo by po jeho vyčištění a úpravě zeleně mohlo poskytnout dostatečně velký, ale také od ruchu ulice svahem chráněný prostor určený pro trávení volného času rodičů s dětmi a všech zájemců o zdravý pohyb. Současně by byl zkvalitněn a doplněn celý areál včetně modernizace sportoviště a vybudování nové sekce na tomto dětském, veřejném sportovišti.
Navrhuji v nově upraveném prostoru pod ulicí Svážná umístit prolézací zábavné prvky jejichž situování by zčásti využívalo stávající svažitý terén, který se k takovému řešení přímo nabízí a také soustavu prvků pro cvičení určených pro starší děti a dospělé.
Modernizace stávajícího sportoviště by také spočívala v terénních úpravách, doplnění areálu o desítky nových stromů, keřů a rostlin, například vysazením stromů k oddělení celého areálu od hlučné silnice vedoucí do Kohoutovic.
Areál by se doplnil také o lavičky a pískoviště pro nejmenší děti.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Je to možnost naučit děti od útlého věku chodit ven sportovat a bavit se s kamarády. Pro celou rodinu možnost odpočinku a relaxace.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti