Audio-dotyková kniha pro nevidomé
proveditelný
Antonín Brzobohatý
2 267 000 Kč (navržený)
Jiné
BRNO
7 měsíců
31 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
178 kladných hlasů

Navrhuji zhotovit audio-dotykové knihy pro nevidící, které budou pomocí 3D reliéfní techniky a audiokomentáře seznamovat nevidící s městem Brnem a jeho význačnými památkami.

Záměrem projektu je pozvat nevidící spoluobčany na virtuální procházku Brnem a na návštěvu vybraných kulturních památek a zabezpečit jim pěkný zážitek a nové poznatky. Tento projekt informační audio-dotykové knihy přináší možnost, aby mohli poznat město Brno samostatně, bez zprostředkujících informací a to pomocí projektu, který je jedinečný a byl by v ČR realizován jako první.
Audio-dotyková kniha je světově unikátní pomůcka pro nevidomé, která zatím byla realizována jen na Slovensku, kde seznamuje nevidomé s krásou historického dřevěného kostelíčka svatého Michaela archanděla ve skanzenu ve Staré Lubovni. Tento projekt „Audio Description Over the Borders“ byl vyhlášen projektem roku 2018 International Visegrad Fund. S audiovizuální knihou pro nevidomé se mohli Brňané letos seznámit v Technickém muzeu Brno na výstavě k 220 výročí narození Louise Brailla.
Základní mluvící dotyková kniha prostřednictvím 3D reliéfů a mluveného slova postupně provede nevidícího městem Brnem, seznámí ho s jeho historií a významnými památkami. Tato základní kniha bude k dispozici na třech místech, která navštěvují nevidomí, kteří mají zájem se seznámit s městem Brnem a jeho historií a památkami. V každé ze zmiňovaných památek již bude k dispozici další kniha, která provede nevidícího návštěvníka po památce a seznámí jej, jak vypadá zvenku a zevnitř. Dá mu možnost představit si, jak vypadají nejzajímavější části památky a seznámí jej i s historií daného místa. Mezi zmiňované památky bychom zařadili pevnost Špilberk, gotický chrám svatého Petra a Pavla, Starou radnici a za moderní architekturu nejvyšší budovu v ČR - mrakodrap AZ Tower.
Město Brno se bude moci ve svých materiálech pochlubit jako město, které je vstřícné vůči nevidomým a být tak vzorem i pro jiná města a instituce. Informační audio-vizuální kniha pro nevidomé o městě Brně bude první pomůcka tohoto druhu v České republice a druhá na světě.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt bude sloužit zejména nevidomým, ale i ostatním lidem, kteří se budou chtít pomocí unikátní pomůcky samostatně seznámit s městem Brnem, jeho historií a vybranými památkami. Město Brno se bude realizací tohoto projektu moci prezentovat v rámci ČR, v partnerských městech a na dalších místech a příležitostech jako město, které je vstřícné k handicapovaným spoluobčanům a nebojí se jim pomáhat i netradiční formou..

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Základní kniha \"Procházka Brnem\", vývoj a výroba 1 350 000 350 000
Základní kniha \"Procházka Brnem\", výroba 2 85 000 170 000
Kniha \"Pevnost Špilberk\", vývoj a výroba 1 350 000 350 000
Kniha \"Chrám svatého Petra a Pavla\", vývoj a výroba 1 350 000 350 000
Kniha \"Stará radnice\", vývoj a výroba 1 350 000 350 000
Kniha \"AZ Tower\", vývoj a výroba 1 350 000 350 000
Projektová dokumentace 1 197 000 197 000
Periodická kontrola stavu a kompletnosti knih, opravy a servis případných poškození 3 50 000 150 000
Cena celkem: 2 267 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor kultury Projekt je v souladu se Strategií kultury a kreativních odvětví města Brna. proveditelný
Odbor zdraví Při případné realizaci doporučujeme jednoduché a intuitivní ovládání, tak aby byla použitelná např. pro seniory a další skupiny uživatelů. proveditelný