Jezírko nebo tůň? Studie pro Kohoutovice
neproveditelný
Jana Konečná
66 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Kohoutovice
8 měsíců
56 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)

Chceme v Kohoutovicích vybudovat vodní biotop? Třeba jezírko nebo tůň? Brno může zafinancovat odbornou studii, která by byla podkladem pro takové rozhodování.

Odborná studie může vytipovat místa vhodná pro umístění jezírka nebo umístění tůně. Politici ve spojení s veřejností pak mohou rozhodnout, zda některé z takových řešení chtějí. Případná realizace by pak byla záležitostí dalších let, možná i dalšího Dáme na vás.

Voda do jezírka nebo tůně by se přiváděla z nádrže s dešťovou vodou. Takové nádrže má vedení městské části v úmyslu zřídit a jímat do nich dešťovou vodu ze střech paneláků. Proto právě v této chvíli, kdy teprve vzniknou projekty na zachycování dešťovky, je vhodné myslet i na různé možnosti jejího využití. Nemusí to být jen zavlažování zeleně, může to být i vodní biotop. Kohoutovické vedení i kohoutovičtí občané však potřebují odborný podklad pro rozhodnutí, zda by využití v podobě jezírka nebo tůně vůbec chtěli, a když ano, tak kde.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vodní biotop může být vyhledávaným cílem procházek.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Stupeň projektu - příprava studie stavby a výběr lokality 1 45 000 45 000
veřejné projednání s odborníky 1 15 000 15 000
Projektová dokumentace 1 6 000 6 000
zde není 3 0 0
Cena celkem: 66 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor životního prostředí proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje proveditelný
Odbor investiční proveditelný
MČ Brno-Kohoutovice neproveditelný