Revitalizace narušené důvěry - Kamenná
neproveditelný
Radim Horák
2 999 666 Kč (navržený)
Jiné
Brno - střed
od: 1. 1. 2020 do: 31. 12. 2020
30 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)

Náprava pro veřejnost kumulovaných "nepodařených investic“ ÚMČ a MMB v místě. Propojení cesty u nábřeží Svratky s ulicí Kamennou stávající bezbariérovou lávkou. Doplnění jednoduchých atrakcí pro pobyt s dětmi a relaxaci dospělých. Kultivace pozemku.

Na p. č. 766 v k. ú. Štýřice stával dům Kamenná 42, který ovlivňoval danou parcelu a i díky tomuto objektu vzniklo z dnešního pohledu nešťastné řešení přístupové cesty na zahradu školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka. Dům byl za diskutabilních okolností v roce 2018 odstraněn (akce ÚMČ - 1.93 mil. Kč). Ocelová lávka je nesmyslně umístěná a slouží pouze jako přístup na zahradu Lipky (akce MMB - 3.36 mil. Kč). Snahou projektu tyto investice "legitimizovat" a navrhnout v lokalitě úpravy, které by vedly k tomu, že budou k využití všem obyvatelům.
-
Když už lávka stojí, ať slouží široké veřejnosti a ne jen zájemcům o akce pořádané zařízením Lipka. Podél řeky Svratky vede cesta, která se stává špatně průchodnou pěšinou až na hranici dotčeného pozemku, proto se jako jedno z možných řešení jeví umožnění průchodu od řeky přes pozemek 766 na ulici Kamennou. Nehledě na stávající velmi úzký chodník (cca 0.6 m) na ulici Kamenná. Celý koncept by doplnil projekt "Protipovodňových opatření nábřeží řeky Svratky o bezbariérové propojení, s kterým v projektu počítáno není (viz. www.voda.brno.cz).
-
Zároveň není v lokalitě příliš míst, kam jít s dětmi. Nejbližší parky jsou až za rušnými silnicemi (Poříčí, Vídeňská, Renneská třída). V okolí je pouze zbytková plocha u lávky na Táborského nábřeží, kde není stín a jedná se spíše o výběh pro psy. Potom je tu menší zákoutí naopak věčně ve stínu u stezky k Anthroposu, které vzniklo víceméně svépomocí, a pak jedna houpačka na konci ulice Pod Červenou skálou, které je zcela aktivitou tamního občana. Bylo by tedy žádoucí využít tento prostor pro klidové místo s lavičkami a nějakými atrakcemi pro děti (např. skluzavka, houpačka...) a dospělé (např. petanque, stůl pro stolní tenis...).
-
Provozně by byl dotčený pozemek oplocený nízkým plotem s brankami s pružinou u ulice Kamenná a u řeky, tak jak tomu bývá u dětských hřišť, s vlastním provozním řádem. Byl by koncepčně osázený zelení, lávka by se nechala částečně porůst vegetací.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: - pro veřejnost náprava kumulovaných "nepodařených investic“ ÚMČ a MMB
- propojení cesty na nábřeží řeky Svratky s ulicí Kamennou a tím částečné ulehčení úzkému chodníku na ulici Kamenná (bezbariérové vylepšení a návaznost na plánovaný projekt protipovodňových opatření při nábřeží řeky Svratky)
- „atrakce“ pro děti a dospělé a místo pro odpočinek, které v širokém okolí chybí
- kultivace stávající konstrukce lávky a revitalizace celého dotčeného pozemku p. č. 766 a části 684/2 v k. ú. Štýřice

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Terénní úpravy, zeleň, odpočinkové zóny, oplocení, vybavení 1 2 450 000 2 450 000
Projektová dokumentace 1 249 666 249 666
Údržba 3 100 000 300 000
Cena celkem: 2 999 666 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství proveditelný
MČ Brno-střed neproveditelný