Bez přestupu ke hrobu či na pohřeb
proveditelný
Jiří Haičman
2 970 000 Kč (navržený)
Senioři
BRNO
12 měsíců
32 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
108 kladných hlasů

Senioři a lidé s postižením se bez přestupu a zdarma dostanou minibusem několikrát za den z Moravského nám., přes Hl. nádraží a Mendlovo nám. až ke krematoriu na Ústředním hřbitově, dále pak ve státních svátcích okolo celého hřbitova až k obřadní síni a zpět.

Všichni jednou budeme staří a méně pohybliví. Ti, kteří jimi jsou již dnes zajisté ocení projekt, kdy se bez složitého přestupování dostanou ze středu města až ke svým drahým zesnulým.
Navrhuji novou linku minibusu, který bude jezdit ze zastávky na Moravském nám. (bývalá Bellevue), dále na zastávku Hl. nádraží (u bývalého Čedoku), poté na Mendlovo nám. (některá ze zastávek MHD) a vjede na Ústřední hřbitov z Jihlavské ul. ke krematoriu; dále pak o státních svátcích po hlavních cestách okolo hřbitova, kdy minibus na požádání zastaví podle přání pasažérů až na konečnou k Obřadní síni u hlavního vchodu. Stejnou cestou se bude moci každý opět vrátit až na Moravské nám. K jednotlivým zastávkám minibusu po městě se dostanou senioři a méně pohybliví obyvatelé městskou hromadnou dopravou z celého Brna.
Minibus bude jezdit během celého roku od 9.00 do 16:30 vždy 1x za 2 hodiny; o Dušičkách, Vánocích a Velikonocích vždy po půlhodinách či dokonce po čtvrthodinách. O sobotách a nedělích během roku budou intervaly přiměřeně delší.
Méně pohyblivý člověk se může také zavčas a bez komplikací nechat dopravit na kremaci či pohřeb svých příbuzných či známých.
Kromě pomoci seniorům a lidem s postižením tato nová linka odlehčí, zvlášť o výše zmíněných svátcích, již nyní lidmi přeplněná vozidla Městské hromadné dopravy města Brna.
Projekt byl inspirován úspěšným projektem města, kdy o letošních Velikonocích jezdil minibus pro seniory a lidi s omezenou pohyblivostí pouze v areálu Ústředního hřbitova.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt pomůže v dopravě na Ústřední hřbitov lidem s menší pohyblivostí a zároveň uleví obsazenosti vozidel městské hromadné dopravy pro obyvatele města Brna. Uživatelé: senioři, lidé s postižením,

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
jízdy minibusu 12 225 000 2 700 000
Projektová dokumentace 1 270 000 270 000
nerelevantní 3 0 0
Cena celkem: 2 970 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor dopravy proveditelný