Revitalizace nevyužité proluky - Slatina
proveditelný
Alžbeta Vlčková
2 589 052 Kč (navržený)
Zdraví
Brno - Slatina
1 měsíc
304 líbí se mi
126 kladných hlasů

Navrhujeme revitalizaci nevyužité travnaté proluky mezi rodinnými a bytovými domy /LV parcela 2002/2/ na sportovní a oddychovou část. Předkládáme návrh na 3 zóny - pohyb-děti-relax. Chceme rekultivaci a využití plochy pro všechny věkové kategorie.

Travnatá proluka o šířce cca 8 m a délce 200 m je nevyužitá a dostupná cca 4 tisícům lidi, kteří bydlí v okolí. Taky návštěvníkům sportovní haly a mnohým zaměstnancům okolních firem. Projekt má 3 realizační části- zóny, V první \"Pohyb\" chceme směrem od ulice Tuřanka vybudovat prostor s venkovními cvičebními stroji, které poskytnou možnost aktivního pohybu a dostupného cvičení. V této části Slatiny vůbec nic není na podporu aktivního pohybu dospělých. Není tady žádná oddechová zóna, park, dokonce žádné veřejné lavičky, pouze stará a nová bytová zástavba. To je hlavní důvod, proč projekt navrhujeme. Místo je lehce dostupné, dobře situované, vůbec nevyužité a poskytuje i určitou intimitu například ke cvičení. Sevřením objektů zástavby, která má okna situovaná na jiné strany, vznikla dlouhá proluka. Zajímavá pro veřejné využití, protože svým způsobem je to uzavřený travnatý blok s několika stromy. Prostor má všechny předpoklady být hodně navštěvovaný a svoji dostupností se může využívat bez omezení. V druhé části, navrhujeme projekt situovaný do středu pozemku . Zóna \"Děti\", plánuje dětské hřiště s různými objekty, které vedou k aktivními pohybu a různým hrám dětí. Třetí část, zóna \"Relax\", je situovaná na konci pozemku. Inspirace a záměr vychází z populárních tzv. městských grillpointů v Brně a měla by být místem nejenom ke grilování, k posezení, ale i k setkávání se ve veřejném prostoru. Jedinečnost projektu vidíme v návaznosti využití 3 rozdílných zón na jedné, ze tří stran přístupné parcele. Vybudovaný prostor poskytne místo oddechu a zábavy všem věkovým kategoriím, od generace malých dětí až po seniorský věk. Navazuje i na propojenost skladby občanů ve staré a nové zástavbě. Umožní všem v blízkosti bydlení najít místo ve volném prostoru vhodné ke setkáním, k oddechu a k možnosti aktivního pohybu, který se stává problémem všech generací.


Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Podpora pohybových aktivit občanů, motivace cvičit a udržovat svoji pohyblivost a kondici, potřebný prostor pro volnočasové aktivity dětí a griilpoint, místo oddychu a setkání. Předpokládání uživatelé - od nejmenších dětí až po seniory, kteří bydlí převážně v této části Slatiny, kde neexistuje veřejný oddychový a relaxační prostor.Projekt je dostupný bez omezení, zdarma všem, co je důležité hlavně pro starší spoluobčany. Má zanedbatelné provozní náklady.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Posilovací stanice Floraworkout 1 129 360 129 360
Šlapadlo 1 25 320 25 320
Posilovací lavice 1 26 880 26 880
Info tabule 1 5 760 5 760
lavička 6 30 000 180 000
stavební práce 1 50 000 50 000
rekultivace a potřebné úpravy pozemku 1 350 000 350 000
soubor 10 prvků dětské hřiště dřevo 1 450 000 450 000
stoly spojené s lavicí pevné, dřevo 4 150 000 600 000
elektrogrill v systému grillpoint 2 200 000 400 000
Projektová dokumentace 1 221 732 221 732
údržba 3 50 000 150 000
Cena celkem: 2 589 052 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Proveditelný s dočasným využitím. Před výstavbou komunikace bude pro relaxační a herní prvky potřeba nalézt plochu pro jejich nové umístění, což v této lokalitě může být problém. proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. Inženýrské sítě , které vedou pod plánovaným územím je potřeba dle požadavků správců sítě ochránit. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Tato proluka je územním plánem určena pro komunikaci. Její využití pro jiný účel tedy musí být dočasné. proveditelný
Odbor životního prostředí proveditelný
MČ Brno-Slatina proveditelný