Pumptrack a parkour v Medlánkách
proveditelný
Petr Tříska
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Medlánky
6 měsíců
417 líbí se mi
743 kladných hlasů

Nedostatek hřišť pro větší děti a mládež je obecný problém.. Hřiště pro dnes tolik populární pumptrack a parkour je řešením jak trávit volný čas aktivně sportem na čerstvém vzduchu bez placení horentních částek za vstup, trenéra a vybavení.

Pumptracková dráha je okruh tvořený muldami a klopenými zatáčkami, na kterém kolo pohání setrvačnost a cyklista mu v tom pomáhá pohybem těla nahoru a dolů. Dráha může mít různé podoby od zvlnění stávajícího terénu po modulární dráhu sestavenou z jednotlivých dílců s umělým povrchem. Parkour je pohybová disciplína, která spočívá v překonávání překážek různých obtížností. Parkourové hřiště může mít různou podobu. Důležitá je vhodná dopadová plocha, protože pády k překonávání překážek patří. Obě hřiště by byla umístěna jako součást veřejně přístupného sportovního areálu FC Medlánky místo stávajícího hřiště na volejbal při ulici Jabloňové. Případné náklady s údržbou hřišť a úpravou jejich okolí nejen po dobu udržitelnosti projektu přislíbila financovat ze svého rozpočtu MČ Brno-Medlánky.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Hřiště má sloužit široké veřejnosti, zejména starším dětem a mládeži pro sportovní venkovní aktivity.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Hřiště pro pumptrack a parkour 1 2 727 000 2 727 000
Projektová dokumentace 1 272 700 272 700
Údržba 3 100 300
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje V územním i regulačním plánu se jedná o zvláštní plochu pro rekreaci. Stavby tohoto typu jsou zde přípustné. proveditelný
MČ Brno-Medlánky proveditelný