Pumptrack a parkour v Medlánkách
v realizaci
Petr Tříska
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Medlánky
2019
417 líbí se mi
1754 kladných hlasů
Kancelář participace

Nedostatek hřišť pro větší děti a mládež je obecný problém.. Hřiště pro dnes tolik populární pumptrack a parkour je řešením jak trávit volný čas aktivně sportem na čerstvém vzduchu bez placení horentních částek za vstup, trenéra a vybavení.

Pumptracková dráha je okruh tvořený muldami a klopenými zatáčkami, na kterém kolo pohání setrvačnost a cyklista mu v tom pomáhá pohybem těla nahoru a dolů. Dráha může mít různé podoby od zvlnění stávajícího terénu po modulární dráhu sestavenou z jednotlivých dílců s umělým povrchem. Parkour je pohybová disciplína, která spočívá v překonávání překážek různých obtížností. Parkourové hřiště může mít různou podobu. Důležitá je vhodná dopadová plocha, protože pády k překonávání překážek patří. Obě hřiště by byla umístěna jako součást veřejně přístupného sportovního areálu FC Medlánky místo stávajícího hřiště na volejbal při ulici Jabloňové. Případné náklady s údržbou hřišť a úpravou jejich okolí nejen po dobu udržitelnosti projektu přislíbila financovat ze svého rozpočtu MČ Brno-Medlánky.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Hřiště má sloužit široké veřejnosti, zejména starším dětem a mládeži pro sportovní venkovní aktivity.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
únor 2020 Probíhá výběrové řízení na geodeta, který provede přesné zaměření pozemku, objektů na pozemku včetně polohopisu a výškopisu. Zaměření poslouží k následnému zpracování projektové dokumentace.
březen 2020 Na základě výběrového řízení byl vybrán geodet k přesnému zaměření pozemku.
duben 2020 Geodet dodal přesné zaměření pozemku, které bude přílohou zadávací dokumentace.
květen 2020 Připravují se podklady k výběrovému řízení.
červenec 2020 S městskou částí se konzultují přesné požadavky na projekt.
říjen 2020 Městská část pořizuje návrh hřiště. Po předání bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele zakázky.
leden 2021 Projektová dokumentace je hotová.
únor 2021 Připravují se podklady pro výběrové řízení.
únor 2021 Probíhá výběr dodavatele. Následně bude uzavřena smlouva.
červen 2021 čekáme na vydání povolení stavby

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti