Pumptrack a parkour v Medlánkách
v realizaci
Petr Tříska
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Medlánky
2019
417 líbí se mi
1754 kladných hlasů
Kancelář participace

Nedostatek hřišť pro větší děti a mládež je obecný problém.. Hřiště pro dnes tolik populární pumptrack a parkour je řešením jak trávit volný čas aktivně sportem na čerstvém vzduchu bez placení horentních částek za vstup, trenéra a vybavení.

Pumptracková dráha je okruh tvořený muldami a klopenými zatáčkami, na kterém kolo pohání setrvačnost a cyklista mu v tom pomáhá pohybem těla nahoru a dolů. Dráha může mít různé podoby od zvlnění stávajícího terénu po modulární dráhu sestavenou z jednotlivých dílců s umělým povrchem. Parkour je pohybová disciplína, která spočívá v překonávání překážek různých obtížností. Parkourové hřiště může mít různou podobu. Důležitá je vhodná dopadová plocha, protože pády k překonávání překážek patří. Obě hřiště by byla umístěna jako součást veřejně přístupného sportovního areálu FC Medlánky místo stávajícího hřiště na volejbal při ulici Jabloňové. Případné náklady s údržbou hřišť a úpravou jejich okolí nejen po dobu udržitelnosti projektu přislíbila financovat ze svého rozpočtu MČ Brno-Medlánky.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Hřiště má sloužit široké veřejnosti, zejména starším dětem a mládeži pro sportovní venkovní aktivity.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
únor 2020 Probíhá výběrové řízení na geodeta, který provede přesné zaměření pozemku, objektů na pozemku včetně polohopisu a výškopisu. Zaměření poslouží k následnému zpracování projektové dokumentace.
březen 2020 Na základě výběrového řízení byl vybrán geodet k přesnému zaměření pozemku.
duben 2020 Geodet dodal přesné zaměření pozemku, které bude přílohou zadávací dokumentace.
květen 2020 Připravují se podklady k výběrovému řízení.
červenec 2020 S městskou částí se konzultují přesné požadavky na projekt.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti