Brno šetří vodu: perlátory do všech budov
podpořen podpisovým archem
Magdalena Maceková
2 970 000 Kč (navržený)
Vzdělání
BRNO
12 měsíců
126 líbí se mi

Osazení 10 tisíc šetřičů vody na vodovodní kohoutky v budovách v majetku města. Perlátor ušetří úřední budově zhruba 20% spotřeby vody, navíc náklady se vrátí zhruba do 1,5 roku.

Šetřič vody - perlátor - je velmi jednoduché zařízení, které se umístí na koncovou část vodovodního kohoutku. Zajistí provzdušnění protékající vody, a tak její úsporu. Podle studie Nadace Partnerství jsou náklady nízké, úspory významné: http://www.otevrenazahrada.cz/OZ-2/media/OZ-2-tiskoviny/SF%c5%bdP%20v%c3%bdstupy/SFZP_tabulka-infografika-na-web.pdf
Bylo by dobré instalované perlátory na vhodných místech doplnit i krátkou informací pro návštěvníky.
Vodovody přivádějící vodu zdaleka v suchých letech nemusejí městu stačit. Město Brno by mělo jít příkladem všem ostatním.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt má dvě roviny - jednak praktickou úsporu vody z vodovodů města Brna (prospěch všech), jednak vzdělávací rovinu (prospěch všech). Uživateli jsou jednak zaměstnanci a návštěvníci úřadů, děti ve školách atp. a všichni další uživatelé veřejných budov.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
instalace 10000 50 500 000
perlátor 10000 220 2 200 000
Projektová dokumentace 1 270 000 270 000
Údržbu, případnou výměnu,. by měl zjistit správce příslušnébudovy, nejedná se tedy o vícenáklad. 3 0 0
Cena celkem: 2 970 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor životního prostředí posouzení probíhá
Odbor správy majetku posouzení probíhá