Houpačka a kolotoč pro vozíčkáře
proveditelný
Jarmila Vokálová
1 899 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - střed
3 měsíce
344 líbí se mi
413 kladných hlasů

Vzpomínáte jaké to bylo, když jste se v dětství houpali na houpačce a měli pocit, že vyletíte až do oblak? Rádi bychom tento báječný pocit dopřáli i dětem, které se na klasické houpačce houpat nemohou a pořídili jim houpačku a kolotoč pro vozíčkáře.

V Brně na hřištích chybí herní prvky pro děti pohybující se na invalidním vozíku. Je smutné, pokud se dítě nemůže na hřišti zapojit a ostatní děti nebo svého sourozence jen zdálky pozoruje. Uvítala bych obohacení o různé bezbariérové herní prvky zejména v parku Lužánky, Tyršovo sadu nebo na Kraví hoře. Kromě houpačky pro vozíčkáře existuje i speciální kolotoč nebo celá soustava s nájezdem na dřevěný hrad, kde se dá různě prolézat.
Sama pracuji s dětmi s postižením a přesně toto na hřištích s dětmi velmi postrádáme. Je zřejmé, jak velké dětské úsměvy by takovéto atrakce na hřištích dokázaly vykouzlit. A samozřejmě je úžasné, když si takto budou moci spolu hrát děti zdravé i ty s hendikepem.
Bezbariérovou houpačku případně i další herní prvky bych umístila zpočátku v centru kvůli nejjednodušší dostupnosti ze všech částí Brna. Doufám, že do budoucna by došlo k postupnému umístění bezbariérových herních prvků do dalších lokalit.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Z houpačky a kolotoče budou mít prospěch především děti s tělesným postižením pohybující se na invalidním vozíku (v případě větší nosnosti houpačky/kolotoče se budou moci pohoupat i dospělí vozíčkáři). Projekt vede k integraci dětí a mládeže s postižením, protože společně se zdravými dětmi budou moci využívat bezbariérové atrakce ke společným hrám.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
houpačka pro vozíčkáře 3 143 000 429 000
kolotoč pro vozíčkáře 3 357 000 1 071 000
instalace herních prvků 3 30 000 90 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 159 000 159 000
údržba/kontrola - čištění, promazání, drobné opravy 3 50 000 150 000
Cena celkem: 1 899 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor zdraví Při případné realizaci projektu je potřeba respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, doporučujeme konzultovat umístění prvků (v návaznosti na zpevněnou cestou, zpevněný povrch v místě nástupu,..), vybrat výrobek s certifikátem. Současně prosíme projekt předložit a konzultovat v Poradním sboru RMB pro bezbariérové Brno. proveditelný
Odbor památkové péče proveditelný
MČ Brno-střed proveditelný