Cyklostezka Svitava - přechod Cejl
realizován mimo PaRo
Ondřej Machát
2 350 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - sever
od: 1. 1. 2020 do: 1. 6. 2020
127 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)

Cílem projektu je umístění přechodu pro chodce a cyklisty včetně semaforu, který umožní bezpečné překonání ulice Cejl v místech křížení s cyklostezkou podél řeky Svitavy.

V místě, kde se kříží cyklostezka podél řeky Svitavy a frekventovaná ulice Cejl, chybí možnost, jak bezpečně tuto silnici překonat. Cílem tohoto projektu je vyznačení přechodu pro chodce a cyklisty včetně semaforu. Aktuálně probíhá rekonstrukce Zábrdovického mostu, nabízí se tedy umístění přechodu ihned po dokončení této stavby.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejný prospěch přechodu je v tom, že lidé budou bezpečně překonávat křížení cyklostezky podél řeky Svitavy a ulice Cejl.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti