NA KOLE Z MARIÁNSKÉHO ÚDOLÍ BEZPEČNĚJI
neproveditelný
Dagmar Hudcová
860 000 Kč (navržený)
Doprava
BRNO
2019
85 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)

Projekt zahrnuje úpravu několika úseků cykloznačením z Mariánského údolí do centra města tak, aby byla zajištěna plynulejší a bezpečnější trasa pro cyklisty.

Nejedná se o bezproblémové vyřešení celé trasy, ale pouze o několik jejich míst prověřených každodenní jízdou. Především jde o zprůjezdnění jednosměrek cyklistům, vodorovné označení piktogramovými koridory (bezpečnější průjezd kolem stojící kolony aut) a vymezení prostoru pro cyklisty u semaforu.
Úpravy spočívají v instalaci dodatkových značek a piktogramech na zemi v ulicích:
1. Ondráčkova 85-159, obousměrka pro cyklisty. Cyklisté (často rodiny s dětmi) musí jet po frekventované silnici, kde v určitých místech může dojít k natlačení cyklistů ke svodidlu. Již k tomu došlo při míjení dvou protijedoucích vozidel v zatáčce.
2. Heydukova - zvážit jízdu oběma směry
3. Trnkova - piktogramový koridor od Bří Sapáků po křižovatku s obchodním domem (směr Novolíšeňská)
4. Novolíšeňská - piktogr. koridor + prostor pro cyklisty od křižovatky Trnkova k semaforu s Jedovnickou
5. Líšeňská 25-3, piktogramový koridor + prostor pro cyklisty od smyčky tramvaje po křižovatku Jamborova
6. Táborská 8-48, piktogramový koridor + prostor pro cyklisty
7. Most přes Svitavu při ulici Pastrnkova - piktogramy kola. Chodci nevnímají svislou značku pro cyklisty před mostem, vodorovných piktogramů kol by si všimli spíš.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Bezpečnost cyklistů a plynulejší jízda. Zobousměrnění ulice Ondráčkovy zajistí bezpečný průjezd především rodinám s dětmi, kterých je o víkendech v Mariánském ú. mnoho. Vodorovné piktogramy upozorní řidiče na možný průjezd cyklistů. Rovněž chodci na mostě přes Svitavu si spíš všimnou piktogramu na cestě než svislé značky „cyklista“ a nevkročí pod jedoucí kolo. Projektem by se mohli inspirovat i jiní cyklisté, kteří by \"vylepšili\" pro ostatní tu svoji trasu po Brně.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
vodorovné a svislé značení 1 700 000 700 000
Projektová dokumentace 1 70 000 70 000
údržba 3 30 000 90 000
Cena celkem: 860 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor dopravy Nedoporučujeme z důvodu předpokládané neprojednatelnosti navrhovaných opatření se státní správou a zástupci PCŘ při stanovování nového dopravního značení dle záměru. neproveditelný