Studie Multifunkční haly akčních sportů
nevítězný
Alexandr Rovný
1 947 000 Kč (navržený)
Sport
BRNO
2019
1283 líbí se mi
838 kladných hlasů

Mladé akční sporty budí velkou pozornost, těší se hojné oblibě přitom jim stále chybí celoroční zázemí. Sportovci jsou nuceni dojíždět mnohdy stovky kilometrů za podmínkami pro svůj sport. Tato studie může být do budoucna pozitivním krokem ke změně.

Výčet sportů, které jde zařadit do kategorie "mladé akční sporty", se každým rokem rozšiřuje a oslovuje sportovce napříč generacemi. Ať už jde o různé akrobatické, gymnastické či aerobní disciplíny např. parkour, workout, jumping, climbing nebo inline, pumtrack, stateboarding, BMX park, street, race a další. Všechny tyto sporty mají jednoho společného jmenovatele. Naprostý nedostatek nebo dokonce absenci zázemí především pro sychravé a zimní období. Vzhledem k podnebí, ve kterém se nacházíme, jde mnohdy až o 5 měsíců v roce.

Krásným příkladem může být multifunkční hala ve švýcarském Winterthuru, která vznikla šetrnou obnovou vyloučené lokality nabízející příjemné prostory pro volnočasové aktivity nejen sportovcům ale celým rodinám. Obdobně povedený projekt před pár lety vznikl na zelené louce v estonském Tallinu. Oba tyto projekty spojuje široké využití, rozmanitost sportovních odvětví, funkční zázemí pro sportovce, místní kluby i návštěvníky.

Studie je základním kamenem přípravy každého stavebního projektu. Dobře zpracovaná studie může plně využít potenciál pozemku či stavby a stát se kvalitním komplexním podkladem pro následné projektové práce. Město Brno disponuje nemalým množstvím vyloučených lokalit a staveb, tzv. "brownfields", nevyužitými stavbami v rámci areálu BVV i řadou vhodných pozemků pro případnou výstavbu na zelené louce. Mým záměrem je dát s podporou veřejnosti současnému i budoucímu vedení města jasný signál, že má smysl tyto mladé atraktivní sporty pěstovat, podpořit a poskytnout adekvátní podmínky.

Nelze také nezmínit, že tři z výše jmenovaných sportů se staly sporty Olympijskými!

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Položení základního stavebního kamene jedinečného sportovního zařízení evropského formátu. Zařízení, jež nabídne kvalitní zázemí pro celou řadu mladých sportů neprofesionální i profesionální úrovně. Domov pro zájmové sportovní spolky a kroužky. Místo pro kvalitní a nevšední trávení volného času. Místo pro sportovní i kulturní setkávání široké veřejnosti.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
1. Stupeň projektu - příprava studie stavby a výběr lokality 1 80 000 80 000
2. Stupeň - studie proveditelnosti 1 1 690 000 1 690 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 177 000 177 000
měkký projekt 3 0 0
Cena celkem: 1 947 000 Kč

Posouzení proveditelnosti