Informační elektronické panely
neproveditelný
Jiří Haičman
1 740 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - střed
3 měsíce
49 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)

Obsahem projektu je rozmístit po městě na frekventovaných místech informační elektronické světelné panely, kde bude datum a čas, aktuální jmeniny, teplota vzduchu a aktuální obsah popílku v místě z měřící stanice.

Mnoho z nás už nenosí hodinky a snaží se všechny informace vyčíst ze svého mobilu. Ten musí ale odněkud vytahovat (zvlášť v zimě je to horší), nehledě na to, že při vyhledávání informací v chůzi může dojít k úrazu.
Proto navrhuji rozmístit po městě na frekventovaných místech informační elektronické panely, kde si uživatelé mohou zjistit:
- aktuální čas
- datum
- jmeniny v ten den
- teplotu okolního vzduchu
- obsah popílku v ovzduší z nejbližší automatizované stanice z portálu Českého hydrometeorologického ústavu -
(např. na Úvoze:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide1/mp_BBMKA_CZ.html ).

Poslední údaj o popílku bude uváděn v mikrogramech na metr krychlový (µg/m³) a pokud bude překračovat hraniční hodnotu 50 µg/m³ (např. v hustém provozu), bude údaj svítit na panelu červeně.
Měřící stanice škodlivin v ovzduší podávají informace každou hodinu - je jich po městě Brně asi 10.

Panely budou např. rozmístěny:
1. Česká/Joštova
2 Moravské nám./Koliště
3 nám. Svobody
4 Hl. nádraží - Nádražní ul.
5 Husova/Pekařská
6 Žerotínovo nám./Veveří
7 Konečného nám.
8 Kounicova/Kotlářská
9 Kotlářská/Lidická/Pionýrská
10 Pionýrská/Sportovní
11 Konečného nám./Úvoz
12 Úvoz/Údolní
13 Mendlovo nám./Úvoz
14 Mendlovo nám./Křížová
15 Křížová/Poříčí
16 Koliště/Bratislavská
17 Koliště/Malinovského nám.
18 Křenová u viaduktu
19 Trnitá/Opuštěná
20 Zvonařka/Plotní
21 Nové Sady/Poříčí
22 Hlinky/Žabovřeská
23 Tř. generála Píky/Okružní
24 Tomkovo nám.
25 Provazníkova/Karlova
26 Gajdošova/Táborská
27 Jedovnická/Novolíšeňská
28 Husitská/Palackého tř.
29 Palackého tř./Kosmova
30 Moravské nám./Kounicova.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt bude sloužit všem obyvatelům i návštěvníkům města k informacím

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Informační elektronický panel 30 50 000 1 500 000
Projektová dokumentace 1 150 000 150 000
10000,- Kč 3 30 000 90 000
Cena celkem: 1 740 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Na většině navržených lokalit se nenachází budova města vhodná k umístění panelu. neproveditelný
Odbor památkové péče Jiráskova 59, Veveří 71, Křenová 21, Údolní 51, Komenského nám. 8 i Husova 5 jsou historické budovy se zdobenou uliční fasádou, jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a nacházejí se v Městské památkové rezervaci Brno. Umístění informačních tabulí by zasáhlo do jejich architektonického členění a narušilo autenticitu vzhledu památek. Kulturní památku nelze degradovat na nosič informačního sdělění, které nemá s památkou nic společného. neproveditelný
Odbor životního prostředí Informace o koncentraci suspendovaných částic PM10 neboli zjednodušeně prašnosti je vhodné zobrazovat pouze na tabuli, která je v bezprostřední blízkosti monitorovací stanice. Zájemci o aktuální situaci kvality ovzduší mohou využívat mobilní aplikaci „ČHMÚ+“ nebo „SmogAlarm“. V aplikacích lze sledovat data nejen monitorovacích stanic na území města Brna, ale v celé ČR. Aktuální informace o ovzduší v Brně jsou dostupné na www.brnenskeovzdusi.cz. neproveditelný