Sčítač cyklistů a chodců u Ronda
nezískal podporu
Miroslav Hruška
1 380 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - střed
9 měsíců
104 líbí se mi

Cílem projektu je pořízení sčítače cyklistů a chodců a jeho umístění na cyklostezce podél řeky Svratky u haly Rondo. Naměřená data budou dostupná veřejnosti a i odboru dopravy a podpoří budování dalších bezpečných cyklostezek v Brně.

Pro další rozvoj cyklistické infrastruktury a také rekreačních tras pro pěší je potřebné, aby město Brno systematicky získávalo data o pohybu cyklistů a chodců. Pořízením sčítače cyklistů a chodců získá město Brno klíčové informace o frekvenci využití páteřní cyklostezky podél řeky Svratky u haly Rondo. V tomto místě je spojení několika důležitých dopravních a rekreačních tras.

Sčítání bude zaznamenávat pohyb v obou směrech. Data o pohybu uživatelů na cyklostezce budou dostupná přímo na samotném sčítači, který bude mít podobu oboustranného totemu se zobrazovacím panelem. Na něm bude zobrazen aktuální denní stav pohybu cyklistů a chodců a za celý kalendářní rok. Dále půjde získat podrobnější data o pohybu prostřednictvím veřejně přístupné webové stránky. Kromě toho bude na totemu zobrazený aktuální čas a teplota.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Pořízením sčítače cyklistů a chodců získá město Brno klíčové informace o frekvenci využití páteřní cyklostezky podél řeky Svratky u haly Rondo. Získaná data by pak mohlo město Brno porovnávat s Prahou, Pardubicemi či městy v Polsku, kde jsou v současnosti již využívány sčítače cyklistů a chodců.

Rozpočet projektu - návrh