Pomůžu, když můžu
proveditelný

Minulý rok jsem chtěla vytříděným oblečením a hračkami pomoci potřebným. Věděla jsem o všeobecně známých místech, která už třeba byla i přesycena. Tak jsem pátrala dál a zjistila, kolik dalších, méně známých pomáhajících organizací je, a že by třeba využili další věci, které lidem leží doma. Ale člověk chce pomoci a ne obvolávat desítky organizací, co která potřebuje a rozvážet po celém Brně. A tak mě napadlo, sdružit na jedněch webových stránkách potřeby jednotlivých organizací spolu s kontaktem, případně informací, kdy je možné věci přivézt. Pomůžu, když můžu by tedy měly být přehledné webové stránky, které by byly pravidelně aktualizovány dle jejich momentálních potřeb. Uživatelé by si mohli jednak zobrazit seznam dle organizací (pomoci přímo komu chtějí) nebo vyhledávání dle toho, co chtějí darovat a zobrazí se jim, kdo v Brně tyto věci ocení. Případnou nadstavbou by mohl být organizovaný sběr většího množství věcí.


Veřejný přínos projektu: Cílem projektu je, aby lidé, kteří chtějí pomoci ostatním, mohli rychle najít informace o tom, kam ji mohou směřovat. Pomáhající organizace by měly možnost prezentovat své stálé i aktuální potřeby. Pomoc by také mohla být lépe rozvrstvena mezi větší množství i méně známých organizací. Došlo by k efektivnějšímu propojení mezi potřebnými a těmi, kteří mají možnost pomoci. Předpokládanými uživateli jsou na jedné straně jednotlivci, kteří chtějí pomoci, na straně druhé dětské domovy, domovy pro matky s dětmi v nouzi, domovy pro seniory, hospicy, chráněné domovy pro oběti domácího násilí, organizace pro lidi bez domova apod.

Navrhovatel:
Hana Tomaštíková
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Pomůžu, když můžu
Lokalita:
BRNO
Rozpočet:
202 625 Kč
Tématická oblast:
Jiné: sociálně slabí, ohrožené nebo znevýhodněné děti, ženy, rodiny
Délka realizace:
3 měsíce
Počet líbí se mi:
163
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Odbor městské informatiky
Odbor sociální péče

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Čas potřebný ke komunikaci s organizacemi, shromáždění informací (hodiny) 170 200 34 000
Zadání tvorby webových stránek (hodiny) 10 200 2 000
Tvorba webových stránek 1 30 000 30 000
Zaučení práce v systému, spuštění systému, kontrola (hodiny) 15 200 3 000
Propagace projektu - navržení a výlep plakátů, reklama na internetu 1 30 000 30 000
Projektová dokumentace 1 7 625 7 625
Aktualizace potřeb jednotlivých organizací, propagace 3 32 000 96 000
Cena celkem: 202 625 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Účinná politika města v sociální a zdravotní oblasti (Projekt odpovídá zaměření tohoto opatření, které je zaměřeno na podporu zdraví obyvatel, integraci specifických skupin obyvatel, na prosazení principů rovných příležitostí a prevenci sociální exkluze). proveditelný
Odbor městské informatiky Projekt je realizovatelný podle předloženého návrhu. Rovněž rozpočet zhruba odpovídá požadavkům na projekt. Cesta nového malého webu není ale zcela žádoucí, web se vytvoří, musí dostat publicitu a musí být udržitelný. Dáváme na zvážení alternativu zakomponovat tuto službu do nově připravovaného webu města Brna. proveditelný
Odbor sociální péče Velmi dobrý nápad, který může navázat na současné aktivity města (nábytková banka, potravinová banka) nebo NNO (sbírky oblečení atd.). OSP osloví konkrétní NNO s nabídkou zapojení až ve fázi rozhodnutí o realizaci projektu. proveditelný