PUMPTRACK NAD PIVOVAREM
neproveditelný
Ivana Hanáková
2 970 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - střed
5 měsíců
311 líbí se mi

Rádi bychom v městské části Brno-střed vytvořili místo, kde si děti i dospělí budou moci zařádit na všem, co jezdí. V zeleni, v klidu a bez aut. Mohou sem přijet rodiče s malými i velkými dětmi a strávit zde odpoledne nebo zakončit cyklistický výlet

Jsme rodiče malých nadšených bikerů a chtěli bychom pro naše a ostatní děti v okolí vytvořit dostupné sportoviště, které lze využívat po celý rok.

Profil a velikost pumptrackové dráhy chceme přizpůsobit „na míru“ dané lokalitě, tak aby se zachoval přirozený ráz krajiny.

Věříme, že pumptrackovou dráhu si oblíbí nejen děti, ale i dospělí. Realizací záměru vytvoříme sportoviště s dobrou dostupností nejen pro obyvatele městské části Brna-střed, ale i přilehlých částí. Dále bychom v rámci projektu rádi vysadili stromy a umístili mobiliář tak, aby vzniklo místo vybízející nejen ke sportu, ale i k odpočinku.

Pumptracková dráha je uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole, který je možné projet bez šlapání. Okruh je tvořený vlnkami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat nebo dokonce zvyšovat rychlost. Princip pumptracku je v tom, že kolo pohání setrvačnost a cyklista mu v tom pomáhá pohybem těla nahoru a dolů. Jízda na pumptracku je ideální průpravou pro jízdu na tolik oblíbených trailech.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt nabídne pro místní sportování „kousek od domu“, ale jistě naláká i návštěvníky z širšího okolí.
Vznikne místo pro sportovní vyžití a setkávání místní komunity. Akcent bude kladen budování sousedské sounáležitosti a místa pro bezpečné a pohodové trávení volného času v zeleni. Dalším přínosem projektu bude prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, jelikož kvalitní zabezpečení trávení volného času je jedním z faktorů podílejících se na prevenci rizikového chování této skupiny.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
výstavba pumptracku (délka cca 300 m, šířka 2 m) 300 6 000 1 800 000
mobiliář 1 200 000 200 000
skill centrum - překážky, rock garden, kladina 1 100 000 100 000
zeleň 1 150 000 150 000
údržba okolí 1 150 000 150 000
herní prvky pro menší děti 1 100 000 100 000
rezerva realizace 1 280 000 280 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 100 000 100 000
Údržba 3 30 000 90 000
Cena celkem: 2 970 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor životního prostředí proveditelný
Odbor památkové péče proveditelný
Majetkový odbor Proveditelný s omezenou dobou trvání. MČ svěřeno za účelem přípravy a realizace investičního záměru \"Dětské centrum - ul. Pivovarská\". proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Plocha je navržena pro veřejnou vybavenost - školství. Pumptrack lze obecně realizovat jako dočasné využití území za podmínek, že akce bude koordinována s případnými jinými záměry v území a do budoucna neznemožní realizaci funkce určené územním plánem. proveditelný
MČ Brno-střed neproveditelný