Multifunkční a Bezpečný Obřanský Park
proveditelný
Vašek Špok
1 550 000 Kč (navržený)
Zábava
Brno - Maloměřice a Obřany
3 měsíce
303 líbí se mi
155 kladných hlasů

Rozšíření možností Obřanského parku a zvýšení jeho bezpečnosti. Všechny 4 návrhy počítají se stávajícím využitím parku pro kulturní a sportovní akce a navíc přispějí ke zvýšení komfortu, zapojení dětí do sportovních aktivit a zvýšení bezpečnosti.

Park v MČ Obřany je hlavním místem setkání pro všechny věkové kategorie. Po školce se zde schází rodiče, děti, starší děti zde sportují, dospěláci se účastní společenských akcí.

Po diskuzi s zhruba 30 místními občany a přečtení příspěvků v FB skupině \\\\\\\"Brno - Maloměřice a Obřany\\\\\\\" za poslední 2 roky jsou palčivé následující oblasti:
1) Chybějící branky na fotbal / florbal, které aktuálně suplují školní tašky -> Instalace fotbalových branek pod stávající basketbalové koše a kolmo na osu hřiště instalace florbalových branek. Zároveň namalování čar hrací plochy (v nákresu v zelené barvě).

2) Balony utíkají na cestu (kde je výstup z autobusu) -> Instalace oplocení o výšce 1 metru (tak jak je aktuálně kolem přilehlého pískoviště) s brankou či překryvem plotu pro volný vchod do parku (v nákresu v modré barvě).

3) Chybějící posezení se stoly pro rodiče -> Vybudování 2-3 lavic se stoly pro občerstvení (v nákresu v hnědé barvě).

4) Injekční stříkačky nalezené různě po parku -> Instalace 2 až 3 kamer na stávající sloupy veřejného osvětlení napojených na městskou policii, které by zároveň hlídaly vybavení parku (v nákresu v červené barvě).

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Děti - větší sportovního vyžití v bezpečnějším prostředí, zvýšení pohybové aktivity, zapojení do kolektivu, nalezení nových kamarádů.

Dospělí - místo pro trávení času s dětma a vnoučaty, menší starosti o jejich bezpečnost, setkávání s ostatními lidmi, vyšší komfort při pobytu.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Nákup vybavení a jeho instalace (branky, stoly, lavice, nabarvení čar, pletivo, kamerový systém) 1 1 000 000 1 000 000
Kamerový systém napojený na policii 2 100 000 200 000
rezerva realizace 1 100 000 100 000
Projektová dokumentace 1 100 000 100 000
Údržba 3 50 000 150 000
Cena celkem: 1 550 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Z hlediska územního plánu se jedná o stabilizovanou plochu parků. Oplocení je možné za podmínky zachování veřejné přístupnosti. proveditelný
Městská policie Brno (orgán města) Z pohledu MPB (ve věci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku) jsme u projektu neshledali překážek. proveditelný
MČ Brno-Maloměřice a Obřany MČ souhlasí s realizací projektu s výjimkou umístění mobilního WC. proveditelný