Stromy pro život
v realizaci
Jan Matuszek
2 895 000 Kč (navržený)
Zeleň
BRNO
2019
351 líbí se mi
4369 kladných hlasů
Veřejná zeleň města Brna, p.o.

Vysadíme 500 nových stromů pro zlepšení kvality vzduchu, půdy, vody a života každého z nás.

Nedá se ve městě, zejména v létě, dýchat, práší se, trpíte vedrem? Vzrostlý listnatý strom v průměru ochladí prostředí až o 3° C, zvlhčí vzduch odparem vody v objemu až 400 litrů denně. Produkuje za hodinu až 1,7 kg kyslíku, což je množství, které potřebuje k životu 10 lidí na dobu 24 hodin. Je schopen pohltit jednu tunu (!) prašného spadu za rok a při fotosyntéze zlikviduje stejné množství (stejný počet molekul) CO2 jako vyprodukuje kyslíku (údaje převzaté, není možné citovat zdroj). Existuje mnoho iniciativ, které se snaží napravit bezútěšný stav v lesích po kůrovcové kalamitě. Celosvětově se prosazuje názor, že stromy jsou naší největší zbraní proti změnám klimatu, například podle nedávné vědecké studie, s mnohem větší účinností nežli omezení např. spotřeby a produkce masa či využití větrných elektráren. V Indii se podařilo za jeden den vysadit miliǒn stromů (zaznamenáno v Guinessově knize rekordů)! Nespoléhejme se ovšem na ostatní a začněme u sebe - výsadbou 500 nových listnatých stromů. Betonu už máme dost!

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zlepšení životního prostředí pro každého obyvatele města.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
únor 2020 Jsou oslovovány městské části, které žádáme o vyjádření, zda mají zájem vysadit na svém území stromy.
březen 2020 Zpracovávají se požadavky městských částí, kde specifikovaly nejen velikost a druh stromů, ale také jejich umístění.
květen 2020 Volené orgány města Brna rozhodly na základě doporučení Kanceláře participace o změně realizátora. Realizace projektu byla svěřena Veřejné zeleni města Brna, p.o.
červen 2020 Probíhá komunikace mezi VZMB a KPAR.
červenec 2020 VZMB komunikuje s městskými částmi a připravují výsadbu stromů na podzim.
říjen 2020 V listopadu bude zahájena výsadba stromů.
listopad 2020 Výsadba začala v MČ Jehnice, kde bylo zasazeno šest okrasných třešní.
prosinec 2020 Výsadba pokračuje v MČ Brno-jih.
leden 2021 Za rok 2020 bylo vysázeno 50 stromků. Sázení dále pokračuje podle podmínek počasí.
březen 2021 Další stromy v MČ Brno - jih zasazeny. VZMB po zimní pauze pokračuje v realizaci projektu
duben 2021 Pokračuje se v sázení, na Lesné přibylo 28 stromů.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti