Stromy pro život
vítězný
Jan Matuszek
2 895 000 Kč (navržený)
Zeleň
BRNO
4 měsíce
351 líbí se mi
4369 kladných hlasů

Vysadíme 500 nových stromů pro zlepšení kvality vzduchu, půdy, vody a života každého z nás.

Nedá se ve městě, zejména v létě, dýchat, práší se, trpíte vedrem? Vzrostlý listnatý strom v průměru ochladí prostředí až o 3° C, zvlhčí vzduch odparem vody v objemu až 400 litrů denně. Produkuje za hodinu až 1,7 kg kyslíku, což je množství, které potřebuje k životu 10 lidí na dobu 24 hodin. Je schopen pohltit jednu tunu (!) prašného spadu za rok a při fotosyntéze zlikviduje stejné množství (stejný počet molekul) CO2 jako vyprodukuje kyslíku (údaje převzaté, není možné citovat zdroj). Existuje mnoho iniciativ, které se snaží napravit bezútěšný stav v lesích po kůrovcové kalamitě. Celosvětově se prosazuje názor, že stromy jsou naší největší zbraní proti změnám klimatu, například podle nedávné vědecké studie, s mnohem větší účinností nežli omezení např. spotřeby a produkce masa či využití větrných elektráren. V Indii se podařilo za jeden den vysadit miliǒn stromů (zaznamenáno v Guinessově knize rekordů)! Nespoléhejme se ovšem na ostatní a začněme u sebe - výsadbou 500 nových listnatých stromů. Betonu už máme dost!

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zlepšení životního prostředí pro každého obyvatele města.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
vzrostlé výpěstky s balem 500 2 000 1 000 000
materiál na ukotvení 500 500 250 000
práce 500 900 450 000
rezerva pro nárust nákladů 1 200 000 200 000
doprava 500 100 50 000
Projektová dokumentace 1 195 000 195 000
listí, řezy ... 3 250 000 750 000
Cena celkem: 2 895 000 Kč

Posouzení proveditelnosti