Hřiště s mamutem v Masarykově čtvrti
nevítězný
Kamila Šiplová
2 987 623 Kč (navržený)
Děti
Brno - střed
2020
447 líbí se mi
794 kladných hlasů

Obnovení dětského hřiště s návazností na blízký Anthropos. Vytvoření přirozeného prostoru pro hry, vzdělání, rozvoj a sport dětí, prostoru pro setkávání rodin a také místa mezigeneračního sblížení. Oživení rezidenční čtvrti a komunity.

Cílem projektu je znovu probudit k životu prostor bývalého hřiště za domy Preslova 37 a 39, které bylo zbudováno společně s tamní výstavbou. V současnosti je zde pouze travnatá plocha, kde si děti často hrají, přesto však místo nenabízí větší možnosti ke hře menších dětí ani k jiným společenským aktivitám.
Vzhledem k tomu, že nejbližší hřiště je na Vaňkově náměstí (850 m) a pak až areál Kraví hory (1,3 km), považujeme prostor bývalého hřiště za ideální k snadné realizaci místa pro hry a sport dětí nebo i prostoru pro setkávání rodin a sousedů.
V této oblasti také dochází k výrazné generační výměně, kdy se mezi převažující generaci důchodového věku stěhují mladé rodiny. Vzhledem k tomu by se obnovené hřiště mohlo stát i místem setkání takto rozdílných věkových skupin.

V rámci realizace by místo mělo projít následující úpravou:
zakomponování přírodních prvků pro hru menších dětí (skluzavka ve tvaru mamuta, zastřešené paleontologické hřiště se zkamenělinami, jeskyně s tabulovým nátěrem a možností vytvářet fresky křídou), houpačky, hrazdy, atd.,
workoutové hřiště pro dorost a dospělé, pingpongový stůl,
altánek s lavičkami a stolem zejména pro rodiče a seniory,
zpevnění horního svahu dřevěnou palisádou, která zabrání zaplavování hřiště zeminou a zároveň vytvoří přirozenou tribunu pro plácek na míčové hry,
dřevěné oplocení hřiště s brankou na západku jako prevence zakutálených míčů na místní komunikace a zvýšení bezpečnosti dětí,
smyslová stezka podél hřiště (jehličí, písek, kamínky, kůra, tráva, šišky, ….) navazuje na téma pravěké doby a je určena pro vnímání různých povrchů a přírodních materiálů bosými chodidly tak, jak to činili naši předci, než se obuli do bot. Stezka by měla být podél hřiště, bude tedy možné, aby se chodec v případě potřeby přidržoval dřevěného plotu,
obnovení veřejného osvětlení (znovu nainstalování lampy veřejného osvětlení).

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Rádi bychom vybudovali dosud chybějící prostor pro hry a sport dětí i dospělých v nádherné rezidenční lokalitě Masarykova čtvrť. Tedy zónu pro setkávání rodin, sousedů a přátel. Vznikne tak zdravější a příjemnější místo k životu obyvatel všech generací.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
dvouhoupačka malá s baby košem 1 33 880 33 880
domeček s vrátky 1 66 550 66 550
workout cvičební hrazdy pro větší děti a dospělé 1 229 900 229 900
akátový mobiliář - 2x lavice s područky+stůl 2 62 920 125 840
akátové oplocení 1 100 000 100 000
dvě nevěže, prolézačka se skluzavkou 1 156 090 156 090
boulder Zetko - stěna 1 102 850 102 850
mravenci prolézačka 1 75 020 75 020
odpadkový koš 1 10 890 10 890
bezpečnostní dopadová plocha 1 220 000 220 000
veřejné osvětlení 1 115 740 115 740
altánek 1 156 300 156 300
palisádové posezení 1 150 000 150 000
skluzavka mamut 1 300 000 300 000
smyslová stezka 1 80 000 80 000
ping pong stůl 1 50 000 50 000
paleontologické naleziště-pískoviště 1 50 000 50 000
doprava a montáž 1 50 000 50 000
terénní úpravy 1 450 000 450 000
projektová dokumentace 1 266 563 266 563
Údržba 3 66 000 198 000
Cena celkem: 2 987 623 Kč

Posouzení proveditelnosti